Hagalidskolan fortsätter att hjälpa Mwamala Secondary School

 

Hagalidskolan har skänkt pengar till skollunch för Mwamala Secondary, men två större projekt på senare tid har varit att de fått pengar till att anlägga en egen åker vid skolan, där de nu odlar majs.

Skolan har även gett pengar till installation av el och nu har fyra vanliga klassrum, ett labb, administrationskorridoren och två lärarrum elektricitet, alltså en stor del av skolan.

TANDALA-NYTT nr 3: 2020   Kyrkskolan – Igalulaskolan  

Kära Igalulavänner!

  • Hälsningar från Igalula

Jag chattar lite då och då med Silvia, en av få lärare med mobiltelefon på Igalulaskolan, samt Mr Hamza, en f.d. rektor, som besökte Kyrkskolan 2018 och som hjälpt oss starta 2 fruktplanteringar där. Skolorna fick lov att öppna upp igen ca 1 juli, om de kunde garantera att alla elever kunde tvätta händerna. Detta var säkert efterlängtat för alla elever som oroat sig för sin skolgång under hela våren. Men hur ska alla kunna tvätta händerna på ett säkert sätt, när man endast har EN vattenpump på skolgården till 600 elever och endast EN vattentank från staten?

I Tanzania måste man göra prov varje år, med gott resultat, för att få gå vidare. Barnen kan oftast inte få någon hjälp hemma, då många föräldrar aldrig gått i skolan. Loven har kortats ner, för att ta igen skolarbetet. Många familjer är fattiga och pandemin har inneburit flera svårigheter, när samhället stängt ner och förhindrat den småhandel och de småjobb många försörjer sig på.

Vad har Kyrkskolan därför bidragit med i år?

• 4 vattentankar och tvållösning.
• 1 säck majs vardera till de 18 fattigaste familjerna med barn på Igalulaskolan.
• Majs till välling (Tyvärr fick vi inget serverings-tillstånd under lock down. Säkert väldigt kännbart för de fattigaste, att inte få den vanliga skol-lunchen/majsvällingen. Vi försökte i alla fall!)
• Ersättningsplantor i fruktplanteringarna (p.g.a. torka).

Inställda aktiviteter med bidragsmöjlighet

Tyvärr har Covid-19 satt käppar i hjulet också för de aktiviteter Kyrkskolan hade planerat för år 2020, men vi hoppas kunna genomföra dessa till våren i stället, utifrån och anpassat efter vilka restriktioner som råder då. Vi håller tummarna!

• Stora KAK-dagen i maj Inställt!
• 
Igaluladagen / Run for Igalula i september Inställt!

Vad kan vi göra för att hjälpa just nu?

JUL-gåvan till Igalula

Vi hoppas att ni tänker som vi, att just nu behöver våra vänner på Igalulaskolan oss mer än vanligt och vi vädjar till er att skänka en slant i ”Jul-gåva”, som går till barnens lunch (1 kopp kokt majsvälling/dag) i Igalula. Vi vet att många av de fattigaste barnen har haft ett svårt år, när skolan varit stängd och ingen majsvälling serverats. Denna välling har för många barn varit det enda mål mat de brukat få!

De Corona-relaterade bidrag vi skickat har skapat stora hål i kontot. För att vi ska kunna fortsätta skänka barnen i Igalula sin majsvälling även framöver, behöver dessa hål nu snarast fyllas igen. Varmt TACK på förhand för Din gåva!

Fortsätt även ta med burkar och tomflaskor till skolan! Hittills i år har vi pantat för ca 2 000 kr! Många bäckar små …  BRA JOBBAT, hör ni!

Julklappstorka?

  • Ge ett gåvobevis som julklapp (ange valfritt belopp!) Skriv ut och slå in!

Må gott och kanske vi ses en dag, när jag kan titta in på Kyrkskolan igen!

Mvh/ Anette Gröndahl Asp
mentor för Kyrkskolans vänskoleverksamhet (f.d. lärare på Kyrk)

Din kontakt: Igalulagruppen, som är Åsa Badeur 2B och bibliotekarie Steve Nilsson.

VARMT TACK för hjälp och alla slags bidrag, alla barn, föräldrar och personal!

Swisha direkt till Tandalaföreningen: 123 60 869 04
Meddelande: Igalula

Tänk på att som medlem (100 kr/år) ger du ett ovärderligt stöd till all ideell verksamhet inom Tandalaföreningen!
Skolornas egna insamlingar bekostar inte föreningens fortlevnad, utan går oavkortat till vänskolorna. Vi behöver fler medlemsintäkter för att gå runt.  Se info nedan!

Igalulaskolans fotbollslag med fotbollar och västar från Kyrkskolans elever och föräldrar 2019.

KYRKSKOLANS STÅENDE PROJEKT

Sponsring av skollunch, majsvälling.
Kommande behov under 2021 ca 8-10 000 kr.                             

Utdelning av majsgröt till lunch-möjligheten till ökat lärande!

ÖVRIG INFO
Medlem i Tandalaföreningen: 100 kr/år
Vi söker Dig som vill stödja föreningens löpande arbete, för våra, om än små, men dock vissa omkostnader, t.ex. banktjänster, försäkringar m.m. i Nzega. (Allt arbete sker ideellt och alla resor sker på egen bekostnad.) Skolornas egna insamlingar går oavkortat till vänskolor.
Vill du vara med i arbetet, hör av DIG! Vi behöver bli fler!

Fadder: 400 kr/år
(Går oavkortat till ett eget fadderbarn, som får möjlighet att fortsätta sin skolgång efter åk 7 på Hst-Gy. Vi tänker oss att fadderskapet varar i minst 4 år, så att barnet inte riskerar behöva hoppa av.)

För mer info, om olika sätt att ge ditt stöd, följ oss på Tandalaföreningens hemsida:
www.tandala.org

Läs också om:
Tandalaföreningens nya spännande projekt 2020,
i samarbete med Sveriges biståndsorgan Sida / Forum Syd! Är framflyttat till 2021 p.g.a. Corona-situationen!

Andra Svedalaskolors vänskolearbete

Andra föreningars biståndsprojekt i samarbete med Tandala, t.ex. byggnation av hygienutrymmen och att dela ut menskoppar till flickor, så att de kan gå i skolan alla dagar i månaden och uppnå examen.

Skolorna öppnar igen i Tanzania

Den 29 juni i år meddelade Tanzanias regering att skolorna kan öppna igen efter situationen med Covid-19. Dock med två krav vilka är munskydd ska användas samt att god handhygien ska hållas. Tandalaföreningen har skickat ner en del pengar som använts till vattentankar och tvållösning för att hjälpa till att uppfylla kraven från regeringen.  Kyrkskolan har dessutom skickat ner pengar till 14 fattiga familjer.

På bilderna nedan ses vattentankar donerade av Värby kyrkas kulturgrupp, Bjärehovskolan, Kyrkskolan, Per och Kerstin Engleson samt en av våra konstnärer som hörde talas om vårt arbete, Caroline Creutzer.
En av bilderna visar upp en lista över de 18 familjer som ska få var sin säck med majs av Kyrkskolan. Bilden med listan över tumavtryck, som är deras mottagande signatur, visar de som tagit emot var sin säck med majs. Mannen som håller upp listan är läraren Shokolo på Igalula.

          

9 vattentankar till 9 vänskolor – tack så hjärtligt!

Vattentank bekostad av vänskola i SvedalaTack alla ni som bidragit till att Tandalaföreningen kan köpa 9 vattentankar till 9 av våra vänskolor i Tanzania. Nu när skolorna får öppna igen, efter 3 månaders stängning på grund av Covid-19, är det viktigt att eleverna kan tvätta händerna.

I vanliga fall hämtas vatten i vattendunkar från en brunn, som kan ligga långt från skolan. Det brukar vara flickornas uppgift. Med en vattentank kan man samla regnvatten och på så vis underlätta tillgången till vatten på skolan och förbättra handhygienen för att minska risken för smittspridning.

Än en gång, stort tack till alla er som skänkt ett bidrag till oss så att vi kan köpa in vattentankar till våra vänskolor i Tanzania.

På bilden bredvid visas en vattentank upp som skänkts av Naverlönnskolan i Svedala.

Status i skolorna i Tanzania kring Covid-19

Vattentank bekostad av vänskola i SvedalaAlla skolor i Tanzania stängdes den 17 mars på grund av Covid-19. Regeringen har via presidenten nu meddelat den 16 juni att skolor kan få öppna igen den 29 juni, men att det finns krav.
Ett av kraven är god handhygien och då behövs tvål och vatten.
Tandalaföreningen försöker nu med insamlingar bidra till vattentankar (se bild) på våra vänskolor. Det behövs mycket vatten.
Om man kan samla in regnvatten och spara till torrtider är detta till stor hjälp.
Swisha gärna ett bidrag till 123 608 6904, alla bidrag är välkomna små som stora.