POLICY ANGÅENDE SPONSRING AV UTBILDNING

2018-02-15

Tandalaföreningens policy angående sponsring av utbildning

 1. Form I-IV
  Tandalaföreningen sponsrar skolutgifter för elever i form I-IV, efter rekommendation från rektorer i Secondary Schools. Boarding kan sponsras vid speciellt behov efter ansökan.
 1. Form V-VI
  Efter elevers ansökan och rektors utlåtande om ekonomiskt behov samt lämplighet, kan Tandalaföreningen efter skriftlig ansökan och om föreningens ekonomi tillåter det, bevilja sponsring av form V och VI, om studierna syftar till:
  – praktisk gymnasieutbildning
  – sjuksköterskeutbildning
  – utbildning till lärare i Primary Schools
  Boarding sponsras endast i undantagsfall.
 1. Vidareutbildningar
  Tandalaföreningen kan, med samma villkor som under punkt 2, sponsra dessa utbildningar även till de elever som söker direkt efter form IV.
 1. Universitetsutbildning
  Tandalaföreningen sponsrar inte universitetsutbildningar samt University College.
 1. Privata sponsorer
  Privat sponsor, som vill fortsätta att stödja sin fadderelev med fortsatt utbildning efter form IV, kan diskutera lämplig ekonomisk lösning med föreningen.

2018-02-15

The policy of the Tandala Organization regarding school fees

 1. Form I-IV
  After recommendations from the headmasters of the Secondary Schools in Nzega, the Tandala organization pays a contribution to school equipment in form I-IV.  Should a student be in need of boarding he/she may apply for extra contribution, but the Tandala Organization will only consider such an application if there are SPECIAL NEEDS.
 1. Form V-VI
  To receive sponsorship:
  – The student must apply personally and attach a verification of the fee from the actual high school
  – The headmaster must assure that there are economical needs and that the student is suitable for studies in form V-VI
  –  If the economy of the Tandala Organization allows it the student can get sponsorship
  –  If the aim of the studies is to become primary school teacher, nurse or  vocational training.
  Boarding is sponsored only in exceptional cases.
 1. Further Studies
  If a student  applies for sponsorship directly after form IV, see item 2.
 1. University studies
  Starting  2018-02-15 the Tandala Organization has decided not to sponsor any new students, who wish to study at Universities  or University colleges.
 1. Private sponsorship
  A private sponsor, who wishes to continue to sponsor his/her student  after form IV, can discuss an economical solution with the Tandala Organization.