AVIATÖRERNAS MC

Aviatörerna skänker pengar till Bulunde Primary School

Aviatörerna, motorcykelklubb från Staffanstorp, har sedan några år tillbaka skänkt pengar till Bulunde. Klubben vill  samverka med en  organisation där de vet att varje krona  kommer fram. Detta är en av  anledningarna till samverkan  med Tandala. En annan anledning är att Tomas, medlem i  klubben, tillsammans med sin familj sedan länge har ett  fadderbarn genom Tandala. De har under lång tid fått följa  sitt fadderbarn  och sett hur pengarna verkligen gör nytta.

De pengar som Aviatörerna skänker ska gå till skollunch åt  eleverna på  Bulunde och medlemmarna är överens om att  deras bidrag är viktigt och  de kommer att fortsätta sponsra Bulunde framöver.  Några medlemmar fick  möjlighet att  träffa rektor Isaack Daniel för några år sedan, då han var på besök i Svedala. De fick då direkt från rektor höra vilken  nytta  pengarna gör för eleverna. Detta stärker deras  uppfattning att det  verkligen är väl investerade pengar.

Tandala tackar de 21 medlemmarna i Aviatörerna för deras goda initiativ och för samarbetet.

Åsa Rosqvist


Aviatörerna inspirerar Lions Club i Staffanstorp

Aviatörernas MC-klubb i Staffanstorp, har länge tillhört bidragsgivarna till Bulunde Primary School. Klubbmedlemmarna har skänkt pengar som de har jobbat in i samarbete med Lions Club i Staffanstorp. Vid deras senaste samarbetsaktivitet beskrev klubbmedlemmarna vad de skänkta pengarna användes till I Bulunde och vilken skillnad det gör för eleverna där.

Detta bidrog till att Lions Club beslöt att skänka ytterligare medel som kommer Bulunde tillgodo via Aviatörerna. Aviatörerna har också utökat sin summa genom att de under hösten haft en ”dricksskål” stående vid serveringskassan. Vi i Tandala gläds åt deras initiativ och hoppas att många blir inspirerade av detta och följer Aviatörernas exempel.

>> Länk till Aviatörernas MC

The Aviators inspires Lions Club in Staffanstorp

“The Aviators” motorcycle club in Staffanstorp, has been a contributor to Bulunde Primary School in Tanzania for a long time. “The Aviators” have raised money in cooperation with Lions Club of Staffanstorp. As the members of the motorcycle club described how the money was used and what difference it makes for the children in Bulunde, The Lions Club decided to give even more money.

In addition to this “the Aviators” has raised money in a collection box placed on the counter at the cashier. We, the members of Tandala, are happy for this initiative and hope that many will be inspired and follow the example of The Aviators”.

Åsa Rosqvist

>> Link to Aviatörernas MC