PROJEKT

Tandalaföreningen arbetar löpande med projekt som syftar till att förbättra vardagen för människorna i Nzega-området i Tanzania. Via länkarna nedan kan ni läsa om de projekt som genomförts av oss och som förbättrat tillvaron för många människor.