NZEGA DAY SECONDARY SCHOOL

Information om Nzega Day Secondary School

  • Var/distrikt: Nzega
  • Antal elever: 884
  • Åldersindelning: 14-20
  • Grundades: 2000
  • Svensk vänskola: Naverlönskolan, Svedala

Nzega Day Secondary School grundades 2000 och idag går här 884 elever med en fördelning om 428 för pojkar och 454 för flickor. De yngsta eleverna är 14 år och de äldsta är 20 år. Här ges dagligen lektioner inom ämnena matematik, engelska, historia, Kiswahili, samhällskunskap, Biologi, fysik, kemi, bokföring, handel och datakunskap.

Tandalaföreningen sponsrar skolan genom en av vänskolorna i Sverige; Naverlönnskolan i Svedala. Skolan bidrar bl a med stöd för mat och har även bidragit med vattentankar till skolan. Just nu pågår byggandet av ett hygienrum, och alla insamlade pengar går till detta projekt. Skolan arrangerar också disco för eleverna där intäkterna går oavkortat till skolan och stöd för eleverna där.

På skolan pågår också projekt som majsodling.