STÖD TANDALAFÖRENINGEN

Det finns många olika möjligheter att stötta Tandalaföreningen på och vi listar dessa nedan. För Tandalaföreningen är inget bidrag för litet.

BLI MEDLEM

Tandalaföreningens policy är att alla skänkta pengar ska gå till elever och skolor i Tanzania. Vi har en väldigt liten administration eftersom allt arbete i Sverige utförs av frivilliga krafter. Föreningen får  dock betala en bankavgift varje gång kassören skickar ner pengar. Föreningen har avgifter för hemsidan samt betalar vår koordinator och lokala kassör en liten summa för allt arbete de gör för oss i Nzega med omnejd. Kort sagt, dessa utgifter betalas med hjälp av medlemsavgifterna. Utan tillräckligt med medlemmar kan vi inte bedriva den verksamhet vi gör. Eftersom vi är en liten förening som baseras på ideellt arbete är det viktigt att vi har många medlemmar som stöder vår verksamhet.

>> Läs mer här om hur du blir medlem.


BLI FADDER

  • Du kan bli fadder åt en skolelev under hans/hennes studier på Secondary School, vilket innebär först och främst ”Form I” skolår 8, ”Form II” skolår 9, ”Form III, Form IV. Efter detta skolår har eleverna slutprov och tar examen. Du som är fadder får ett personligt brev från din elev och ett foto. Att vara fadder kostar 400 kr/år.

>> Läs mer här om hur du blir fadder.


KÖP GÅVOBEVIS

  • Vi tillhandahåller gåvobevis som kan användas vid födelsedagar och som julgåva.

>> Läs mer om hur du köper gåvobevis.


GE MINNESGÅVA

  • Det finns möjlighet att ge en minnesgåva också om du vill uppmärksamma någon som gått bort eller som kondoleans.

>> Läs mer om hur ger en minnesgåva.


STÖTTA ELEVFONDEN

  • Om du inte vill binda upp dig och vara fadder kan du när som helst skänka ett bidrag via Elevfonden.

>> Läs mer om hur du kan stötta Elevfonden.