GDPR

Med anledning av GDPR, General Data Protection Regulation, den nya dataskyddslagen, vill vi informera om att Tandala uppfyller kraven i denna. Den kontaktinformation, som du har delat med oss, används på ett ansvarsfullt och säkert sätt för att skicka dig relevant information, såsom kallelser, nyhetsbrev och annat. De uppgifter som vi lagrar i vårt register är ditt namn, e-postadress, eventuell postadress och telefonnummer, om du gett oss dessa uppgifter. Vi delar aldrig med oss av eller säljer uppgifter till någon annan.

Antagna av styrelsen  2018-08-16

Per Engleson
ordförande