VÄNSKOLOR

Att vara vänskola i Tandalaföreningen innebär att den skola du/ni går på aktivt väljer att stödja en skola i Nzega-distriktet i Tanzania. På så vis får ni insikt i hur skolan fungerar i ett land utanför Sverige och hur ni kan arbeta med olika insatser och åtgärder som förbättrar skolgången och möjligheterna för eleverna på den utvalda vänskolan. Kontakta oss på info@tandala.org för mer information om vad det innebär och hur ni kommer igång!


>> Vänskolor, Sverige – Tanzania

Här kan du se vilka skolor i Sverige som har vänskolor i Tanzania.


>> Presentation av vänskolor, Tanzania

Här kan läsa presentationer av våra vänskolor i Tanzania.


>> Vänskolornas verksamhet

Ta del av verksamheten vid vänskolorna.


>> Intresserad av Vänskola?

Är du intresserad av att få en vänskola i Tanzania och vill veta mer om vad det innebär. Läs mer här och tveka inte att kontakta oss.


>> Idéer för vänskolearbete

Här ger vi tips på vad man som vänskola kan arbeta med för att stärka banden men även hur bidrag kan samlas in vid skolorna.