IGALULA PRIMARY SCHOOL

Information om Igalula Primary School

  • Var/distrikt: Nzega
  • Antal elever: ca 428
  • Grundades: 1975
  • Svensk vänskola: Kyrkskolan, Svedala

Igalula Primary School startade 1975. Där finns 9 lärare, 5 manliga och 4 kvinnliga. Antalet elever 2023 är 428 fördelat på 214 pojkar och 268 flickor. Ämnen som undervisas är: engelska, matematik, kiswahili, allmänna ämnen och vetenskap. På skolan odlas majs och sötpotatis.

Skolan har från sin svenska vänskola, Kyrkskolan i Svedala, fått pengar till vattentankar, ny brunn, solpaneler, installation av elektricitet, energisnåla vedspisar, fröer och plantor till skolans fruktträdgård. Dessutom har skolan regelbundet fått pengar till skollunch åt alla elever.