Bli fadder i Tandalaföreningen

   

   

TANDALAFÖRENINGEN

TANZANIA – SVEDALA

Tandala bildades 1994 som en vänskoleförening och har sedan dess utökats med fadderbarnsverksamhet och SIDA-projekt. Föreningen Tandala drivs helt av ideella krafter vilket innebär att varenda insamlad krona kommer till nytta i Nzega i Tanzania. Vi kan förmedla kontakt med fadderskolor i Nzega, med elever i alla åldrar. Tandalas Facebooksida är också en väg att hålla kontakten mellan Sverige och Nzega, därför skriver vi helst på både svenska och engelska.

Tandala was founded in 1994 as an association for friendship between schools and has since then extended its activities with sponsored children and projects with SIDA. Everyone works as volunteers, which means that all the money we collect is used to help the people in Nzega, Tanzania. We can act as intermediary contact with friendship schools in Nzega, with children of all ages. The homepage of Tandala on Facebook is also a way of keeping contact between Sweden and Nzega, that’s why we write in both Swedish and English.