OM TANZANIA

Fakta om Tanzania:

Statsskick Republik
Statschef President Samia Suhulu (första kvinnliga presidenten)
Huvudstad Dodoma (Dar es Salaam administrativt och kommersiellt centrum)
Folkmängd 52 miljoner
Yta 945 087km2
Språk Swahili, engelska och ca 200 stamspråk
Förväntad livslängd Kvinnor: 63 år, män: 60 år (2013)
Valuta Tanzaniska shilling (1000 TZS ~ 1 USD)
Högsta berg Kilimanjaro 5895 m.ö.h.
Största sjö Victoriasjön
Nationaldag 26 april
Andel HIV-smittade 5 % (2013)
Läskunnighet 67,8 % (bland befolkning över 15 år) 2010
Telefon (landsnummer) +255

Skolsystemet i Tanzania

Tanzania har allmän skolplikt. Barnen börjar i Primary School (grundskolan) vid sju års ålder. Skolan är avgiftsfri, men föräldrarna måste betala skoluniform. Barnen går 7 år i Primary School (Standard 1 – 7). Undervisningen sker på swahili.

Efter grundskolan kan man gå en yrkesutbildning på en yrkesskola eller fortsätta i Secondary School.

Secondary School motsvarar ungefär gymnasiet. Denna skolform är indelad i en Ordinary level (Form I – IV) och en Advanced level (Form V – VI). Från och med 2016 är skolavgifterna slopade i Secondary School. Fortfarande betalar man skoluniform, examensavgifter, några böcker och visst skrivmateriel. Undervisningen sker på engelska.

Efter Secondary School kan man läsa vidare på en avancerad yrkesutbildning eller gå vidare till universitetsstudier.