Tandala

TANDALA – föreningen har sedan 1994 drivit olika skolprojekt i Nzega-distriktet i Tanzania. I dessa projekt deltar skolor i Nzega och vänskolor i Sverige.

Samtliga låg- och mellanstadieskolor i Svedala startade föreningen, som under åren utökats med skolor i Malmö, Lund, Veberöd, Skivarp, Bjärred och Staffanstorp; idag är totalt 10 skolor medlemmar i föreningen.

Varje skola är knuten till en egen vänskola i Nzega distriktet i Tanzania. Det är primary schools, med årskurs 1 till 7 och Secondary schools, med årskurs 8 -11.

TANDALA har dessutom ca 50 enskilda medlemmar.

Namnet Tandala fick vi genom att slå ihop Tanzania och Svedala.

Tandala är också namnet på swahili på större kudu (en antilop). Därför har den blivit vår logotyp.

samling-bulunde-2012

Nzega – Tanzania

Nzega-distriktet (litet län) är ett av många distrikt i Tanzania. Enligt senaste folkräkningen (2012) uppgår befolkningen i distriktet till ca 500 000 personer. I området finns förutom centralorten Nzega ca 140 byar. Totalt arbetar skolmyndigheten här med ca 150 Primary Schools och 39 Secondary Schools. Regeringen har satt upp som mål att varje ward (en grupp av byar) ska ha en egen Secondary School. Därför har utbyggnaden av dessa skolor ökat snabbt.

När Tandalaföreningen startade sin verksamhet började endast ca 60% av alla barn i skolan. Nu börjar över 90% av alla barn i skolan. Utvecklingen är densamma i hela Tanzania. Distriktet tillhör ett av de fattigare i landet. Centralorten är belägen ca 100 mil västerut, in i landet , från Dar es Salaam och ca 30 mil söderut från staden Mwanza vid Victoriasjöns sydspets.

Skolsituationen i landet

Skolsituationen i landet har varit bekymmersam under många år. De senaste åren har nya insatser från olika bidragsländer, bl. a. i EU och däribland Sverige, fått ny fart på förbättringar i olika delar av landet. Det har framför allt gällt byggande av nya skolor och utrustning av dessa. Målet är nu för regeringen att få alla barn i skolåldern att börja skolan. Situationen för gymnasieskolorna är fortfarande bekymmersam, alltför få elever går vidare dit efter grundskolan. Både grundutbildning och gymnasieutbildning är ett stort bekymmer i ett land där ca 47% av befolkningen är 15 år eller yngre.


Grundskolor

De grundskolor som vi fortfarande har kontakter med och stöttar är

 • Sumbu Primary School
 • Igalula Primary School
 • Chamwabo Primary School
 • Bulunde Primary School
 • Udutu Primary School
 • Mwamala Primary school

Gymnasieskolor i distriktet

De Secondary-skolor som föreningen främst har kontakt med är

 • Nzega Secondary School– i centralorten Nzega
 • Itobo Secondary School
 • Kili Secondary School
 • Puge Secondary School
 • Nata Secondary school
 • Mwamala Secondary School
 • Karitu Secondary School
 • Kasela Secondary school
 • Mwanhala Secondary School
 • Bukene Secondary School
 • Itilo Secondary School

Projektskolor

20 Primary Schools (grundskolor) i Nzega distriktet var med i de första projekten. De har bl.a. fått rent vatten, klassrum, skolbänkar och första hjälpen utrustning.

De senaste projekten har varit inriktade mot Secondary Schools.

Projekten har velat stödja föräldrar och skolmyndigheter i deras uppgift att höja standarden på skolorna i distriktet. Elevernas, föräldrarnas och skolpersonalens egenarbete är av största vikt för genomförandet av projektet.

SIDA

SIDA har sedan 1996 lämnat sitt stöd åt olika projekt. Föreningen har beviljats bidrag till sex olika projekt med en total omsättning på 4,5 miljoner kronor. Stort intresse och engagemang från elever, föräldrar och personal på våra skolor har hjälpt till att samla in pengar till de egeninsatser som Tandalaföreningen ålagts för att få bidrag. Vi har också ett antal sponsorer som generöst bidrar till att vi kan genomföra våra projekt.

Framtid

Efter att SIDA-projekten avslutas är det viktigt att kontakterna med vänskolorna fortsätter.

Sponsorer, faddrar och skolorna i Sverige kan bidra med t.ex. skollunch, skolavgifter för elever i secondary schools, läromedel m.m

Vänskoleverksamhet

Genom brevväxling, videofilmer m.m. har våra elever kunnat följa arbetet i Nzega. Det är viktigt för dem att få se och höra berättas om hur de insamlade pengarna används i Nzega och samtidigt komma i kontakt med en annan kultur.

Våra elever har tillverkat gåvor till elever i Tanzania. De äldre har haft Tanzaniadagar då de har arbetat ihop pengar till skolorna.

Post- och bankgiro, organisationsnummer.

Tandala föreningens bankgiro är 5589–7565.

Swish 123 608 69 04

Vi är också registrerade som en ideell förening hos Skattemyndigheten med organisationsnummer 802430-3565.