CAMPAIGN EDUCATION FOR THE FUTURE (CEF)

Tandalaföreningen vill fortsätta att stötta flickornas rätt till utbildning men också hjälpa ungdomar att hitta försörjningsmöjligheter och kunna leva ett självständigt liv efter grundutbildning. Det övergripande målet lyder ungefär i svensk översättning:
Jämställdhet genom lika möjligheter för flickor och pojkar att fullfölja sin utbildning i grundskola eller gymnasium för att säkerställa framtida självständighet vilket ska möjliggöras genom medvetenhet som leder till ändrade attityder/förhållningssätt. Kommunen ska vara ansvarig för projektets framtida hållbarhet.

(”Gender equality through equal opportunities for girls and boys to complete education in primary or/ and secondary school to ensure future independency enabled by awareness leading to changed attitudes. The community will be responsible for the sustainability.”)

CEF

CEF är ett projekt på 2,5 år, som kommer att omfatta 7 Primary Schools och 14 Secondary Schools. Projektet är planerat tillsammans med TPBC, vår samarbetspartner I Nzega och godkänt av Nzega kommun och Forum Syd/Sida.

De Primary Schools som omfattas är:

 • Nyasa 1
 • Kitengwe
 • Bulunde
 • Chamwabo
 • Lakuyi
 • Igalula
 • Udutu

Följande Secondary Schools är med:

 • Nzega Day
 • Itilo
 • Chief Ntinginya
 • Mwanhala
 • Puge
 • Hamza Aziz
 • Isanzu
 • Karitu
 • Bukene
 • Kili
 • Itobo
 • Kasela
 • Mwamala
 • Nata

Projektets startdatum var från början satt till 2020-01-01 men p g a pandemin stängde skolorna under våren 2020. Start för projektet blev istället under senare delen av hösten 2020.

Projektet innehåller bland annat:

 • Utbildning för elever och föräldrar om mänskliga rättigheter, barnkonventionen och Tanzanias lag.
 • Utbildning om alkohol, droger och sexuell hälsa.
 • Ett hygienrum för flickor kommer att byggas. Ca 20-25 flickor på varje Secondary skola i projektet kommer att få tvättbara bindor och utbildning i hur de ska hanteras.
 • Nätverket för flickor CAGADO ( Campaign Against Girls Drop Out from school) ska stärkas med ett nätverksmöte per termin.
 • Utbildning i entreprenörskap ”Small business”, att planera, göra budget och enkel bokföring.
 • Miljömedvetenhet, trädplantering, kompostering, att hålla rent i närmiljön. Miljöklubbar ska bildas.