CAMPAIGN EDUCATION FOR THE FUTURE (CEF)

Tandalaföreningen vill fortsätta att stötta flickornas rätt till utbildning men också hjälpa ungdomar att hitta försörjningsmöjligheter och kunna leva ett självständigt liv efter grundutbildning. Det övergripande målet lyder ungefär i svensk översättning:
Jämställdhet genom lika möjligheter för flickor och pojkar att fullfölja sin utbildning i grundskola eller gymnasium för att säkerställa framtida självständighet vilket ska möjliggöras genom medvetenhet som leder till ändrade attityder/förhållningssätt. Kommunen ska vara ansvarig för projektets framtida hållbarhet.

(”Gender equality through equal opportunities for girls and boys to complete education in primary or/ and secondary school to ensure future independency enabled by awareness leading to changed attitudes. The community will be responsible for the sustainability.”)

CEF

CEF är ett projekt på två år, som kommer att omfatta 14 Secondary Schools och 7 Primary Schools. Projektet är planerat tillsammans med TPBC, vår samarbetspartner I Nzega och godkänt av Nzega kommun och Forum Syd/Sida.

Projektets startdatum är 2020-01-01.

Projektet innehåller bland annat:

  • Utbildning för elever och föräldrar om mänskliga rättigheter, barnkonventionen och Tanzanias lag.
  • Utbildning om alkohol, droger och sexuell hälsa.
  • Ett hygienrum för flickor kommer att byggas. Flickor i form III kommer att få menskoppar och utbildning om hur de ska användas.
  • Nätverket för flickor CAGADO ( Campaign Against Girls Drop Out from school) ska stärkas med ett nätverksmöte per termin. Till den internationella kvinnodagen den 8 mars planeras ett stort möte.
  • Utbildning i entreprenörskap ”Small business”, att planera, göra budget och enkel bokföring.
  • Miljömedvetenhet, trädplantering, kompostering, att hålla rent i närmiljön. Miljöklubbar ska bildas.