VÄRBY FÖRSAMLING

Fr o m hösten 2013 stödjer Värby församling Tandalaföreningens arbete. Värby församling är en församling i Svedala kommun och består av de tidigare församlingarna Bara, Bjärshög, Hyby och Skabersjö. Värbygården i Bara är församlingsgård.

Kvinna på väg hem med majssäck. // Woman heading back home with a bag of corn.

Församlingen hjälper människor i byarna i området genom att dela ut säckar med majs till fattiga familjer, bekosta inackordering för behövande flickor, ge bidrag till byggande av hygienrum för flickor, stödja handikappade skolelever och andra behjärtansvärda ändamål.

Pengar samlas in vid olika arrangemang i församlingen, bl a vid babycafé, öppet hus och kulturklubb. Sedan hösten 2013 har dessa insamlingar inbringat ett belopp på ca 140 000 kr.
När representanter från Tandalaföreningen besöker Nzega ser de till att insamlade pengar används till avsedda ändamål. Anne-Christine Ohlsson från Tandalaföreningen är med i församlingens Internationella grupp och ansvarar för att redovisning/information sker till församlingen.

Tandalaföreningen är enormt glada och tacksamma för detta engagemang från Värby församling.

> Länk till Värby Församling

 

 


In autumn 2013 Värby parish, in Svedala municipality, became one of the Tandala sponsors. In addition to supporting Tandala’s work with schools in the Nzega school district, Värby parish also gives aid to locals. The assistance includes supporting poor families with bags of corn, giving contribution to local parishes with building materials for church constructions, buying Bibles and other meaningful causes.

The money is collected at various gatherings. Since the start in 2013, Värby parish have raised about 140 000 SEK (more than 4 000 000 Tzs).

Tandala representatives that visit Nzega ensure that the money is properly used for the intended purposes. The Tandala member Anne-Christine Olsson is also a member of The International group in Värby parish. She is resposible for financial reports and feedback to the parish.

Tandala is very happy and grateful for this commitment from Värby parish.