BYGGNATION AV HYGIENUTRYMMEN

Vi bygger hygienrum, i en separat byggnad, för flickor på Secondary Schools (Högstadie-Gymnasie). Skolorna har endast utetoaletter utan tillgång till vatten eller andra utrymmen, där flickorna kan sköta sin hygien under mensperioden.

Detta har hindrat flickorna från att gå till skolan. De har missat undervisning, och på så sätt inte getts samma chans som pojkar att ta examen och möjligheter till framtida självständig försörjning.

Vi har sett att flickornas närvaro ökat, då de genom olika projekt får stöd, t ex tillgång till sanitetsbindor, hygienupplysning och medvetenhet om lika rättigheter till utbildning m m.

Hygienutrymmena kommer ytterligare att vara till stöd för flickorna och underlätta skolgången under mensperioden.

Kostnad jan 2019: ca 25 000 kr för ett hygienutrymme, några plaststolar och vattenhinkar.


Hygienutrymme på Kasela Sec School

Det första hygienutrymme byggdes på Karitu Secondary School som en del av projektet CEG och därefter beslöt föreningen att hitta finansiering för ytterligare hygienutrymmen. Sponsring av hygienutrymmen pågår och fram till maj 2019 har följande sponsrat hygienutrymmen

  • Projekt CEG – Karitu Secondary School
  • Hagalidsskolan, Staffanstorp – Mwamala Secondary School
  • Bjärehovsskolan, Bjärred – Itobo Secondary School
  • Svedala Rotary Club – Nata Secondary School
  • Svedala Rotary Club, Svedala – Bara Inner Wheel Club, Värby församling – Kasela Secondary School
  • Svedala Rotary Club – Puge Secondary school
  • Svedala Lions Club, bygge påbörjat april 2019 – Bukene Secondary School