LAKUYI PRIMARY SCHOOL

Lakuyi Primary School

Information om Lakuyi Primary School

  • Var/distrikt: Nzega
  • Antal elever: ca 700
  • Grundades: 1975
  • Svensk vänskola: Lerbäckskolan, Lund

Lakuyi Primary School har funnits i 47 år. Den nya rektorn är Mrs Amina Salum Said som efterträder Mr A Macaranga. De senaste 6 åren har skolan varit vänskola med Lerbäckskolan i Lund. I år går här cirka 700 elever med en fördelning om 338 för pojkar och 362 för flickor. Här ges dagligen lektioner inom ämnena matematik, Swahili, engelska, No, samhällskunskap och etik samt So. Det finns 9 klassrum och 9 lärare.

Tandalaföreningen sponsrar skolan genom Lerbäckskolan och bidrar årligen med stöd för framförallt mat, trädplantering och hjälp med biodling. Någon gång per termin kommer dessutom en sömmerska som lagar barnen kläder. Lerbäckskolans elever har också haft en insamling av gympapåsar som eleverna i de högre årskurser på Lakuyi fått vid våra besök.  Ansvarig för skolan är fr o m 2022 Gertrud Hedin.

Lakuyi Primary School