FÖRSTUDIE 2015

I april/maj 2015 åkte sju personer för Tandalaföreningens räkning till Nzega för att genomföra den förstudie som beviljats från Forum Syd. Syftet med förstudien var att skriva en ansökan om ett nytt rättighetsbaserat projekt med fokus på flickornas möjligheter att fullfölja utbildningen i seconday school t o m Form IV. Förstudien är starten på samverkan mellan Tandala och TPBC (Tazengwa Pentecostal Bible College). TPBC har god lokal förankring i lokalsamhället och bred erfarenhet av utbildning.

Möten hölls med elever, lärare, rektorer, skolråd och representanter för skolförvaltningen i kommunen och en tjänsteman som är ansvarig för miljöfrågor i kommunen. Dessutom besöktes ett kvinnokooperativ, Undomo, som tillverkar vedsnåla spisar.

PROJEKT CEG

Vårt projekt CEG (Campaign Education for Girls) avslutades den 30 juni 2017. Rapport är inskickad till Forum Syd.

I slutet av januari besökte vår handläggare på Forum Syd, Lotta Granberg, Nzega för att följa upp projektet. Hon träffade vår samarbetspartner TPBC, skolchefen för Secondary-skolorna samt gjorde flera skolbesök för att möta elever, föräldrar och lärare. Lotta fick öppna det senaste hygienrummet för flickor, som sponsrats av Rotary i Svedala. Nu finns snart hygienrum på fem olika skolor. Detta underlättar ytterligare för flickorna att gå i skolan när de har mens (i vårt senaste projekt fick flickorna sy tygbindor, vilket ökade deras närvaro.)

Lotta fick också plantera träd vid skolbesök. Under hösten, när Tandala-representanter besökte vänskolor, startades trädplanteringsprojekt på flera skolor. Då planterades fruktträd och moringaträd. Nu fick vår handläggare på Forum Syd delta i detta projekt.