MWAMALA SECONDARY SCHOOL

Mwamala Secondary

Information om Mwamala Secondary School

  • Var/distrikt: Nzega
  • Antal elever: 580
  • Åldersindelning: 13-19
  • Grundades: 2006
  • Svensk vänskola: Hagalidskolan, Staffanstorp

Mwamala Secondary School grundades år 2006 och idag går här 580 elever mellan åldrarna 13 och 19. 263 av eleverna är pojkar och 317 är flickor. Här ges dagligen lektioner inom nio olika ämnen; idrott, kemi, biologi, matematik, historia, geografi, samhällskunskap, engelska och swahili.

Tandalaföreningen sponsrar skolan genom Hagalidskolan i Staffanstorp. En gång om året anordnas Tanzaniadagen. Då får eleverna under en dag arbeta med något valfritt och de intjänade pengarna skänks sedan till Mwamala.

Hagalidskolan bidrar till skollunchen på Mwamala. Att det serveras skollunch är viktigt då det ökar elevernas närvaro och studieresultat. Nyligen installerades också elektricitet i flera av klassrummen och även i personalrummen. Det har gjort att både elever och lärare kan stanna kvar och plugga och arbeta när det har blivit mörkt. Genom åren har skolan också fått pengar som bl.a. har gått till hygienrum, idrottsutrustning och toaletter.

Skolan har också fått bidrag till en odlingslott, där eleverna hjälps åt att odla majs. Tyvärr har årets torka gjort att odlingen torkat och då är pengarna till skollunchen än viktigare.