PROJEKT MENSKOPPAR

Projekt ‘’Menskoppar’’ stödjer unga kvinnor på Secondary Schools (Högstadie-Gymnasie), så de kan gå till skolan under sina menstruationer, och inte missa undervisning, och på så sätt ges samma chans som pojkar att ta examen och möjligheter till framtida självständig försörjning.

Flickorna får var sin egen menskopp, handledningsmaterial samt utbildning i grupp om koppens användning och nödvändigt hygienförfarande under en dag, av en barnmorska från Nzega Hospital, en kvinnlig ansvarig lärare på skolan samt föräldrarepresentant. Varje projekt utvärderas efter några månader och flickorna ges fortsatt stöd och handledning så länge detta behövs. Menskoppen håller för användning under 5 år och innebär därför en stor besparing i jämförelse med kostnaden för andra sanitetsskydd, som förbrukas efterhand.

Kostnad jan 2019:

  • 5 000 kr för en grupp av 30 flickor, för ett utbildningspaket, se ovan.
  • 175 kr, styckepris för en menskopp m m för varje flicka, som deltar.