BLI FADDER

 

Detta innebär ett fadderskap i Tandalaföreningen

Tandalaföreningens verksamhet bygger till stor del på våra faddrar. Som fadder får man kontakt med en skolelev och kan hjälpa honom eller henne att finansiera studierna på Seconday School, vilket innebär först och främst ”Form I” skolår 8, ”Form II” skolår 9, ”Form III, Form IV. Efter detta skolår har eleverna slutprov och tar examen.

En styrka med föreningen är att den så liten, relativt de stora organisationerna. Man kan som fadder få en nära, personlig relation med sitt fadderbarn, om man vill. Tack vare att vi inte har några mellanhänder, utan själva reser till Nzega, kan faddrarna vara säkra på att alla pengar och eventuella smågåvor verkligen kommer fram till barnen.

Som fadder betalar du skoluniform, visst material (böcker och skrivmateriel) samt eventuella provavgifter i Form II och IV. Du som fadder får kontinuerlig information från Tandalaföreningen.

Fadderskap innebär att man garanterar att betala för skoleleven under fyra år. Därefter fattar man nytt beslut om man vill sponsra utbildning i form V och VI. Avgiften i den senare delen av Secondary School är betydligt högre än i form I – IV. Kostnaden kan variera från  500 kr (statlig Secondary School) till 5 000 kr (privat Secondary Boarding School). En elev går i distriktets gymnasieskolor under fyra år. Vissa av åren tillkommer det provavgifter.

Till dej som under året haft en fadderelev i årskurs 4 (form IV) dvs sista årskursen:

Vill du fortsätta betala till eleven (om han/hon vill fortsätta skolan efter årskurs 4) så meddela oss detta. Vi tar då reda på om eleven fortsätter på annan skola , årskurs 5 och 6 och vad detta kostar. Det gäller då skolavgift och internat. Kostnaderna här är högre än i årskurs 4.

Att vara fadder kostar 400 kr/år.
Beloppet betalas in till Tandalaföreningen i början av varje år.

Bli fadder genom att betala in till vårt bankgiro 5589 – 7565 eller Swisha till 123 608 69 04. Skriv namn, adress och e-postadress på talongen samt märk med ”Fadder”.
OBS! Namn och adress är viktigt med tanke på att kunna ha möjligheten att brevväxla med sin elev.


Fler sätt att bidra på

Bidrag till Primary eller Secondary Schools

Du kan även ge bidrag direkt till Primary Schools (grundskolor) från en skola eller från enskilda i Sverige. Ditt eller ert bidrag kan då gå till den skola som anges på talongen.

Bidrag till Secondary Schools (gymnasieskolor) från en skola, ett företag eller enskilda i Sverige. Bidraget går till den skola man anger vid inbetalningen och på så sätt kan man få kontakt med denna skola och följa deras arbete där.

Valfritt bidrag sätts in på  Tandalaföreningens bankgiro 5589-7565 eller Swishas till 123 608 69 04, ange om bidraget avser Primary eller Secondary Schools.

Bidrag utdelas enligt följande:

Rektor på respektive skola i Nzega inkommer i början av varje år till Tandalaföreningen med en lista på de elever som haft en personlig fadder eller som prioriteras för bidrag till skolavgift.
Utifrån befintliga medel sätts bidrag in på ett konto i Nzega som behörig person där hämtar ut och fördelar. Rektorerna ska därefter översända redovisning till Tandalaföreningen.

Medlemsbrev kommer att skickas ut till alla bidragsgivare en gång per år (i möjligaste mån via e-post).
(Tyvärr kan du inte betala via autogiro, eftersom detta system blir för dyrt för föreningen.)


Att vara fadder gör stor skillnad

Tandalaföreningens fadderverksamhet är hjälp som når fram och som kan göra skillnad. Genom att sponsra en elev kan man hjälpa en  hel familj att få en ekonomisk trygg framtid. Ta del av ett par vackra historier där fadderelever berättar om hur fadderskapet förändrade deras liv.

>> Läs mer här om hur fadderskapet har förändrat livet hos andra