BLI FADDER

Du kan bli fadder åt en skolelev under hans/hennes studier på Secondary School, vilket innebär först och främst ”Form I” skolår 8, ”Form II” skolår 9, ”Form III, Form IV. Efter detta skolår har eleverna slutprov och tar examen.

Som fadder betalar du skoluniform, skrivmateriel och provavgifter i Form II och IV. Du som fadder får kontinuerlig information från Tandalaföreningen. Att vara fadder kostar 400 kr/år.

Skriv ”Fadder” på din inbetalning.

Pengarna sätts in på Tandalaföreningens bankgiro 5589-7565 eller Swish nr. 123 608 6904  i början av varje år.


Bidrag utdelas enligt följande:

Rektor på respektive skola i Nzega inkommer i början av varje år till Tandalaföreningen med en lista på de elever som hart en personlig fadder eller prioriteras för bidrag till skolavgift.
Utifrån befintliga medel sätts bidrag in på konto i Nzega som behörig person där hämtar ut och fördelar. Rektorerna ska därefter översända redovisning till Tandalaföreningen.

Medlemsbrev kommer att skickas ut till alla bidragsgivare en gång per år (i möjligaste mån via e-post).

(Tyvärr kan du inte betala via autogiro, eftersom detta system blir för dyrt för föreningen.)