FADDER GÖR SKILLNAD

Att vara fadder kan göra stor skillnad

Tandalaföreningens fadderverksamhet är hjälp som når fram och som kan göra skillnad. Genom att sponsra en elev kan man hjälpa en  hel familj att få en ekonomisk trygg framtid.

Historien om Joshua Mhodja

Joshua Mhodja är en ung man som fått en chans att skapa sig en framtid tack vare hårt eget arbete och ekonomiskt stöd från sponsorer i Tandalaföreningen.

Joshuas far försvann tidigt. Hans mamma gifte om sig – tyvärr med en man som var hiv-smittad. Familjen utökades med en liten flicka, som olyckligtvis blev hiv-smittad. Efter att båda föräldrarna avlidit i aids blev Joshua familjen nya överhuvud.  Han fick ta ansvar för sin äldre syster och sin hiv-smittade lillasyster. Genom Tandalaföreningens försorg blev Joshua sponsrad, vilket gjorde det möjligt för honom att gå Secondary school.

Joshua arbetade hårt i skolan. Han lyckades så bra  med sina studier att han kom in på juristutbildningen efter Secondary School. Hans sponsorer betalade universitetsutbildningen och idag är Joshua färdig jurist. Han håller nu på att vidareutbilda sig till advokat. Planen är att så småningom öppna ett eget advokatkontor.

Joshua hjälper också båda sina systrar så att de kan få utbildning och så småningom ett jobb. Han är ett strålande exempel på hur sponsring av en elev kan ge möjlighet för fler människor i Tanzania att utbilda sig och skapa sig en framtid.


David Ezekiel har påbörjat utbildning till bibliotekarie

Han söker stöd och utbyte med Sverige.

Det kom ett brev till Tandalaföreningen…

Tandalaföreningen har länge sökt en sponsor till David Ezekiel Mhehe så att han kan fullfölja sin utbildning till bibliotekarie. David vill också gärna ha kontakt med bibliotekarier i Sverige för att utbyta tankar.

Om du kan tänka dig att vara med och sponsra hans utbildning kan du sätta in valfritt belopp på bg 5589-7565. Skriv David Ezekiel, ditt namn och din adress eller mailadress.
Vill du brevväxla med David kan du höra höra av dig till info@tandala.org så förmedlas kontakten.

Läs Davids brev här:

My name is David Ezekiel Mhehe. I’m living in Tanzania –Nzega – Tabora. I’m 21 years old. I have completed secondary education ordinary level IV at Nzega Secondary School, since 2013. I has got division IV in my exam.

I like to study librarianship course, because in Tanzania has not enough expert and skilled manpower of librarian, so I want to be a professional librarian in order to provide more education to the society about the important of library and how to use library materials, during user enter to the library for the purpose of searching different information by using equipment such as computer and  to access information or material through internet.

CONNECTION IN SWEEDEN AND TANZANIA LIBRARY

I need good relationship in Sweden in order to know how different libraries provide library materials to the different user who visits the library for the purpose of reading, studying and consultation. Especially   in academic library and public library. And I want to know to know how digital library in Sweden provide service to the users.

FUNCTION OF LIBRARY IN TANZANIA

 • In Tanzania library are used to provide education information to the people, due to library materials that available. Eg. Tanzania library service board (TLSB)
 • To preserve library materials for present and future generation.
 • To organize library materials by using major tools cataloguing and classification.
 • To offer recreational and cultural information to the people.
 • To provide general information for supporting training programme. Eg. Education level such as college library university library and school library through academic library.
 • It provides reference materials at appropriate level such as academic library.

CHALLENGE OF LIBRARY IN TANZANIA

 • Lack of sufficient and skilled manpower to establish and run libraries in the country.
 • Lacks of equipment to store and searching information materials such as computer that used to access materials through internet. Many library in Tanzania especially academic library have not a lot of computer that are support to retrieval information also some of user share one tool to access materials.
 • Education system, people are told to read in order to pass the examination only and not to take reading as life process.
 • Lack of library development policy, Tanzania has lack guideline or policy on the development of library and information service.
 • Lack of literature in the local language, people did not come to the library because they think that all books in the library have written in English only.
 • Poor security , in Tanzania library security are not come to the library, security are not well in the library some of user are removing library resources and are determinate of books by tearing some page.

I will be thanks if my request will be consider to supporting me to study this course of librarian. Because I have a desire to be professional libraries in order to establish the library in Tanzania especially academic library in order to encourage habit so it enable to improve academic performance.

Den 17 maj 2017 fick vi ett mail med foton från David som visar att han just nu är på praktik på ett bibliotek.