INTRESSERAD AV VÄNSKOLA?

Vi har ett antal Secondary-skolor i Tanzania som längtar efter en vänskola i Sverige.

Att vara vänskola innebär att man har kontakt med en skola i Nzega School District. Kontakt kan ske med brev, sms eller ibland via e-post.

Vänskolearbetet kan se olika ut för olika skolor. Det kan vara ett rent biståndsarbete, där man stöttar sin vänskola med pengar till skollunch, läroböcker, brunn, solceller osv. Det kan också innebära att eleverna skriver brev till varandra och utbyter tankar och erfarenheter. Som vänskola kan man även betala skoluniform, böcker och skrivmateriel för en eller flera elever som annars inte har råd att gå i skolan (400 kr/elev och år).

Det är fantastiskt givande att lära känna ungdomar och vuxna i ett land vars levnadsstandard skiljer sig väsentligt från vår standard. Till det yttre är det stor skillnad, men under skinnet är vi väldigt lika.

Är vänskola något för din skola?

Tveka då inte att ta kontakt med oss i Tandalaföreningen. Kontakta någon via e-post info@tandala.org så återkopplar vi snarast möjligt.