BULUNDE PRIMARY SCHOOL

Bulunde kitchen
Till vänster ser vi det gamla köket och till höger det nya köket.

Information om Bulunde Primary School

  • Var/distrikt: Skolan ligger 26 km från Nzega Town
  • Antal elever: 705
  • Åldersindelning: 6-13 år
  • Svensk vänskola: Roslättsskolan, Svedala

Bulunde Primary School har i dagsläget 705 elever fördelat på 319 pojkar och 386 flickor. På skolan arbetar det 7 lärare.

Tandalaföreningen sponsrar skolan bland annat genom Roslättsskolan i Svedala. Roslättsskolan bidrar årligen med stöd till olika projekt. De senaste projekten är skolkök, toalettbyggnad och vattentankar för att eleverna ska kunna tvätta händerna.

Då skörden har torkat ut flera gånger under de sista åren har Tandala skickat bidrag så att skolan har kunnat servera skolmat till eleverna.

Kommande projekt är att montera vattentankar på taket på toaletterna så att de kan samla upp regnvatten som de sedan kan använda till toaletterna. Skolan är också i behov av fler elevbänkar. I en del av klasserna sitter det 5 elever vid varje skolbänk.