BLI MEDLEM

 

Detta innebär ett medlemsskap i Tandalaföreningen

Tandalaföreningen är en ideell förening som aktivt försöker begränsa de administrativa utgifterna så långt det är möjligt. Administrativa utgifter i föreningen är exempelvis porto, avgifter för banköverföringar till Tanzania samt webbhotell för hemsidan. Utöver dessa utgifter betalar vi även vår koordinator och lokala kassör i Tanzania en liten summa för allt arbete de gör för oss i Nzega med omnejd.

Vi vill inte använda insamlade medel för administrativa utgifter. Därför är vi beroende av våra medlemmar som genom att betala sin medlemsavgift stöttar vår verksamhet och täcker de administrativa utgifter vi har. Utan tillräckligt med medlemmar kan vi inte bedriva den verksamhet vi gör. Kort sagt betalas dessa utgifter av medlemsavgifterna vi får in årligen.

Alla i Tandalaföreningen arbetar ideellt. Flera av oss reser med jämna mellanrum till Nzega och följer upp arbetet där och detta sker på egen bekostnad.
Medlemmar i Tandalaföreningen är 10 skånska vänskolor runt Malmö, faddrar till ca 60 elever, övriga intresseverksamheter samt enskilda stödjande medlemmar.

Tandalaföreningens policy är att alla skänkta pengar ska gå till elever och skolor i Tanzania.

Medlemsavgifter i Tandalaföreningen

  • Enskild medlemsavgift: 150 kr/år.
  • Medlemsavgift för skola: 500 kr/år

Medlemsavgiften betalas till bankgirokonto 5589-7565 eller via Swish till 123 608 69 04. Glöm inte att ange ditt namn, adress och e-postadress samt skriv ”Medlemsavgift” så vi vet vad som avses.

Vår förening är godkänd hos ForumCiv som är SIDAs kontaktorgan för föreningar (NGO = non governmental organisations) som arbetar med projekt i utvecklingsländer.

För mer information, kontakta oss gärna på info@tandala.org

Ni är hjärtligt välkomna att bidra!