BLI MEDLEM

Skulle du kunna tänka dig att bli en stödjande medlem i Tandalaföreningen?

Föreningens medlemsavgift är 100 kr/år.

Avgiften betalas till bankgirokonto 5589-7565 eller Swish till 123 608 69 04.

Skriv ditt namn, din adress och gärna också e-postadress om du har.


Varför betala medlemsavgift?

Tandalaföreningens policy är att alla skänkta pengar ska gå till elever och skolor i Tanzania. Vi har en väldigt liten administration eftersom allt arbete i Sverige utförs av frivilliga krafter. Föreningen får dock betala en bankavgift varje gång kassören skickar ner pengar till Tanzania. Föreningen har avgifter för hemsidan, betalar vår koordinator och lokala kassör en liten summa för allt arbete de gör för oss i Nzega med omnejd.

Kort sagt dessa utgifter betalas av medlemsavgifterna. Utan tillräckligt med medlemmar kan vi inte bedriva den verksamhet vi gör. Skriv ”Medlemsavgift” på din inbetalning.

Alla i Tandalaföreningen arbetar ideellt. Flera av oss reser med jämna mellanrum till Nzega och följer upp arbetet där. Detta sker på egen bekostnad.
Medlemmar i föreningen är 10 skånska vänskolor runt Malmö, faddrar till ca 60 elever, övriga intresseverksamheter samt enskilda stödjande medlemmar.