CAMPAIGN EDUCATION FOR GIRLS (CEG)

Projektmål:
Möjlighet för flickor i Secondary Schools att ta examen i samma utsträckning som pojkar.
Projektet omfattar elva Secondary Schools samt årskurs 7 i sex Primary Schools.

Delmål:

  1. Flickors närvaro i skolan ökar.
  2. Öka och uppdatera kunskap om preventivmedel, sexuellt överförda sjukdomar och hiv/aids.
  3. Miljövänlig och hållbar matlagning med vedsnåla spisar. Stötta odling av grödor som tål torka.
  4. Utbilda LEO (Lokal organisation) för att öka deras kunskap i projektadministration och ekonomi baserat på Forum/Sida´s modell.

Aktiviteter för att uppnå delmål 1.

1:1  Varje Secondary School utrustas med en symaskin, skolan betalar själv 25% av kostnaden. Lektioner om hur man syr mensskydd.

1:2 Skolstyrelsen planerar och gör ritning på ett hygienutrymme för flickor. Ett hygienutrymme ska byggas på en pilotskola.

1:3 Nya föräldrar informeras om mänskliga rättigheter, barns rättighet till utbildning och Tanzanias lagstiftning. Föräldrar som deltagit i kurser 2011-2013 är viktiga resurspersoner.

1:4 Utveckling av CAGADO´S (Campaign Girls Against Drop Out) nätverk. CAGADO finns för närvarande på tre skolor. Flickor I form 7 på Primary Schools ska införlivas genom ett system med “Godmothers”.

Aktiviteter för att uppnå delmål 2.

2:1 Utbildning för flickor och pojkar om preventivmedel, sexuellt överförda sjukdomar och hiv/aids. Sjukvårdspersonal från vårdcentraler ansvarar. Frivilliga hiv/aids test.

Aktiviteter för att uppnå delmål 3.

3:1 Introducera vedsnåla spisar på skolor med boarding.

3:2 Uppföljning av tidigare projekts handlingsplaner för odlingar på skolornas åkrar. Revidering av planerna med agronomer och miljöansvariga tjänstemän.

Aktiviteter för att uppnå delmål 4.

4:1 Tre workshops i projektplanering och projekts genomförande.

4:2 LEO ska utbyta idéer med skolmyndigheterna och informera dem om projektets aktiviteter.

Målet är att de tillsammans ska bygga upp en struktur för framtida planering och genomförande av projekt.