VÄNSKOLORNAS VERKSAMHET

TANDALA-NYTT nr 2: 2021 Kyrkskolan – Igalulaskolan

Kära Igalulavänner!

– Hälsningar från Igalula
Äntligen får ni höra lite nyheter från våra vänner på Igalulaskolan och lite färska foton från vår vän Mr Hamza, som varit där och rekat lite för att äntligen kunna komma igång, när regnen är på väg, med den 3:e planteringen ”Drevnor Plantation”, möjlig genom privat sponsor med 4 000 kr. Fint!

Våra fina mangoträd i Nova och Mio Plantation, våra första två fruktplanteringar.

  

Mr Godfrey t.v. och Mr Shokolo t.h. visar fina belysningen från solpanelerna, både utomhus och i klassrummen.En annan Tandala-vän Mr Godfrey hjälper oss med att undervisa lärare, här med Mr Shokolo, på datorerna i Igalula.

”Pingst-Panta”

Men, först och främst vill vi tacka alla er, elever, föräldrar och personal på Kyrkskolan, för den senaste aktionen ”Pingst-Panta”, där ca 1 900 kr kom in till Igalula och nya inköp av majs till skollunchen, reparation av solpanelerna m.m. blev möjlig. Många familjer gick till affären och pantade, så kul! Varmt TACK för Din så värdefulla gåva!

Glada barn får åter igen majsvälling till lunch!

Vad kan vi göra för att hjälpa just nu?

”Spring för Igalula”

Så roligt att det äntligen blev dags för vår Igaluladag med ”Spring för Igalula”! Barnen fick springa loppet tillsammans klassvis för sina vänner på Igalulaskolan!!!

Åsa, Steve och jag, Anette, hoppas att, om ni inte redan hunnit, vill stödja skollunchen på Igalulaskolan, i många familjer den enda måltiden/dag!

Swish direkt till Tandalaföreningen: 123 60 869 04 – Meddelande: Igalula

Samla burkar

Många av er har säkert redan bidragit med tomglas under året, tack!
Fortsätt även ta med burkar och tomflaskor till skolan eller Panta-Swisha hemma!

Under 2020: pantat för ca 2 000 kr

Under 2021: pantat för 637 kr under våren samt 1 921 kr under ”Pingst-Panta”-aktionen i maj! Många bäckar små… BRA JOBBAT, hör ni!

Höstens behov

Pandemin pågår fortfarande med full kraft i Tanzania, men utan samma möjlighet till vaccinering eller Corona-stöd från myndigheterna, som vi har, så just nu behöver våra vänner på Igalulaskolan oss lite mer än vanligt och bidrag till:

 • mera majs till lunch-välling
 • tvål för Covid-hygienen fortsatt
 • reparera datorer (utrangerade datorer gåva från Svedala kommun)
 • ersättningsplantor i fruktplanteringarna (p.g.a. torka i vintras)
 • bränslesnåla spisar (önskas)

Ny personal

Skolan består av 8 lärare till 499 elever, klass 1-7, och har fått en ny kvinnlig rektor, Mrs Rebekah Vincent Kayinga, men vår kära datorlärare saknas. Silvia, som jag chattat med så mycket, har äntligen fått byta skola och kan därmed bo med sin familj i Njombe. Mr Hamza rapporterar att brunnen och pumpen (ovan i bild) fungerar fortsatt bra och att fruktplanteringarna Nova och Mio trivs bättre nu, men sol-panelerna behöver repareras, för att få el igen till datorer och belysning och utrangerade datorer som var en gåva från Svedala kommun behöver nu repareras.

CORONA-året 2020

Skolorna fick lov att öppna upp igen ca 1 juli, om de kunde garantera att alla elever kunde tvätta händerna. Detta var säkert efterlängtat för alla elever som oroat sig för sin skolgång under hela våren. Men hur ska alla kunna tvätta händerna på ett säkert sätt, när man endast har EN vattenpump på skolgården till 600 elever och endast EN vattentank från staten?

I Tanzania måste man göra prov varje år, med gott resultat, för att få gå vidare. Barnen kan oftast inte få någon hjälp hemma, då många föräldrar aldrig gått i skolan. Loven har kortats ner, för att ta igen skolarbetet. Många familjer är fattiga och pandemin har inneburit flera svårigheter, när samhället stängt ner och förhindrat den småhandel och de småjobb många försörjer sig på.

Vad har Kyrkskolan därför bidragit till under 2020?

 • 4 vattentankar och tvållösning
 • 1 säck majs vardera till de 18 fattigaste familjerna med barn på Igalulaskolan
 • majs till välling (Tyvärr fick vi inget serverings-tillstånd under lock down. Säkert väldigt kännbart för de fattigaste, att inte få den vanliga skol-lunchen/majsvällingen. Vi försökte i alla fall!)
 • ersättningsplantor i fruktplanteringarna (pga torka)

Må gott och kanske vi ses en dag, när jag kan titta in på Kyrkskolan igen!
Mvh/ Anette Gröndahl Asp
mentor för Kyrkskolans vänskolearbete (f.d. lärare på Kyrk)

Din kontakt på Kyrk: Igalulagruppen: Åsa Badeur 3B och bibl. Steve Nilsson.
VARMT TACK för hjälp och alla slags bidrag, alla barn, föräldrar och personal!
Swish direkt till Tandalaföreningen: 123 60 869 04 – Meddelande: Igalula

Tänk på att som medlem (100 kr/år) ger du ett ovärderligt stöd till all ideell verksamhet inom Tandalaföreningen! Skolornas egna insamlingar bekostar inte föreningens fortlevnad, utan går oavkortat till vänskolorna. Vi behöver fler medlemsintäkter för att gå runt. Se info nedan!

KYRKSKOLANS STÅENDE PROJEKT

Sponsring av skollunch, majsvälling.
Kommande behov varje år: ca 750 kr/månad, 9 000 kr/ år.

ÖVRIG INFO

Medlem i Tandalaföreningen: 100 kr/år
Vi söker Dig som vill stödja föreningens löpande arbete, för våra, om än små, men dock vissa omkostnader, t.ex. banktjänster, försäkringar m.m.i Nzega. (Allt arbete sker ideellt och alla resor sker på egen bekostnad.) Skolornas egna insamlingar går oavkortat till vänskolor.
Vill du vara med i arbetet, hör av DIG! Vi behöver bli fler!
Fadder: 400 kr/år
(Går oavkortat till ett eget fadderbarn, som får möjlighet att fortsätta sin skolgång efter åk 7 på Hst-Gy. Vi tänker oss att fadderskapet varar min. 4 år, så eleven inte riskerar behöva hoppa av.)
Mycket Mera Info, om olika sätt att ge ditt stöd, följ oss på Tandalaföreningens hemsida: www.tandala.org


TANDALA-NYTT nr 1: 2021 Kyrkskolan – Igalulaskolan

Kära Igalulavänner!

– Hälsningar från Igalula

Äntligen får ni höra lite nyheter från våra vänner på Igalulaskolan och lite färska foton från vår vän Mr Hamza, som varit där på besök!

Först vill jag tacka alla er, elever, föräldrar och personal på Kyrkskolan, för det fantastiska projektet ”JULgåvan”, då vi fick in nästan 17 000 kr, att fylla det tomma kontot med.

Läs mera nedan, om våra stora bidrag under pandemiåret 2020!

Varmt TACK för Din så värdefulla gåva!

Glada barn får åter igen majsvälling till lunch!

Vad kan vi göra för att hjälpa just nu?

”Pingst-Panta” till Igalula

Åsa, Steve och jag, Anette, hoppas att ni vill göra som vi: Töm källare och förråd på burkar och tomglas när ni städar till helgen och gå och panta dessa med barnen och berätta för dem att det är för att kamraterna i Igalula ska kunna få majsvälling till skollunch, det enda målet för dagen, för många!!!

Swish direkt till Tandalaföreningen: 123 60 869 04 Meddela: Igalula

Vårens behov

Pandemin pågår med full kraft i Tanzania nu och utan samma möjlighet till vaccinering eller Corona-stöd från myndigheterna, som vi har, så just nu behöver våra vänner på Igalulaskolan oss lite mer än vanligt och bidrag till:

 • mera majs till lunch-välling
 • tvål för Covid-hygienen fortsatt
 • reparera solpanelerna de fått av oss (för att kunna driva våra datorer och innebelysning)
 • ersättningsplantor i fruktplanteringarna (p.g.a. torka i vintras)

Ny personal

Skolan består nu av 8 lärare till 499 elever, klass 1-7, och har fått en ny kvinnlig rektor, Mrs Rebekah Vincent Kayinga, men vår kära datorlärare saknas. Silvia, som jag chattat med så mycket, har äntligen fått byta skola och kan därmed bo med sin familj i Njombe. Mr Hamza rapporterar att brunnen och pumpen (ovan i bild) fungerar fortsatt bra och att fruktplanteringarna Nova och Mio trivs bättre nu efter regnen, men sol-panelerna behöver repareras, för att få el igen till datorer och belysning.

CORONA-året 2020

Skolorna fick lov att öppna upp igen ca 1 juli, om de kunde garantera att alla elever kunde tvätta händerna. Detta var säkert efterlängtat för alla elever som oroat sig för sin skolgång under hela våren. Men hur ska alla kunna tvätta händerna på ett säkert sätt, när man endast har EN vattenpump på skolgården till 600 elever och endast EN vattentank från staten?

I Tanzania måste man göra prov varje år, med gott resultat, för att få gå vidare. Barnen kan oftast inte få någon hjälp hemma, då många föräldrar aldrig gått i skolan. Loven har kortats ner, för att ta igen skolarbetet. Många familjer är fattiga och pandemin har inneburit flera svårigheter, när samhället stängt ner och förhindrat den småhandel och de småjobb många försörjer sig på.

Vad har Kyrkskolan därför bidragit till under 2020?

 • 4 vattentankar och tvållösning
 • 1 säck majs vardera till de 18 fattigaste familjerna med barn på Igalulaskolan
 • majs till välling (Tyvärr fick vi inget serverings-tillstånd under lock down. Säkert väldigt kännbart för de fattigaste, att inte få den vanliga skol-lunchen/majsvällingen. Vi försökte i alla fall!)
 • ersättningsplantor i fruktplanteringarna (pga torka)

Inställda aktiviteter med bidragsmöjlighet

Tyvärr har Covid-19 satt käppar i hjulet också för de aktiviteter Kyrkskolan hade planerat för 2020

 • Stora KAK-dagen i maj Inställt!
 • Igaluladagen/Run for Igalula i september Inställt!

och som vi hade hoppats att kunna genomföra till våren -21 i stället, men har tvingats åter igen att skjuta på dem till hösten -21, utifrån och anpassat efter vilka restriktioner som råder då. Vi håller tummarna!

Samla burkar

Många av er har säkert redan bidragit med tomglas under året, tack!
Fortsätt även ta med burkar och tomflaskor till skolan framöver!
Under 2020: pantat för ca 2 000 kr
Under 2021: pantat för 637 kr hitills! Många bäckar små … BRA JOBBAT, hör ni!

Må gott och kanske vi ses en dag, när jag kan titta in på Kyrkskolan igen!

Mvh/ Anette Gröndahl Asp
mentor för Kyrkskolans vänskolearbete (f.d. lärare på Kyrk)

Din kontakt på Kyrk: Igalulagruppen, som är Åsa Badeur 2B och och bibl. Steve Nilsson.
VARMT TACK för hjälp och alla slags bidrag, alla barn, föräldrar och personal!
Swish direkt till Tandalaföreningen: 123 60 869 04 Meddela: Igalula

Tänk på att som medlem (100 kr/år) ger du ett ovärderligt stöd till all ideell verksamhet inom Tandalaföreningen! Skolornas egna insamlingar bekostar inte föreningens fortlevnad, utan går oavkortat till vänskolorna. Vi behöver fler medlemsintäkter för att gå runt. Se info nedan!

 

Igalulaskolans fotbollslag med fotbollar och västar från Kyrkskolans elever och föräldrar 2019.

KYRKSKOLANS STÅENDE PROJEKT

Sponsring av skollunch, majsvälling.
Kommande behov under 2021 ca 8-10 000 kr.

Utdelning av majsgröt till lunch-möjligheten till ökat lärande!

ÖVRIG INFO

Medlem i Tandalaföreningen: 100 kr/år
Vi söker Dig som vill stödja föreningens löpande arbete, för våra, om än små, men dock vissa omkostnader, t.ex. banktjänster, försäkringar m.m.i Nzega. (Allt arbete sker ideellt och alla resor sker på egen bekostnad.) Skolornas egna insamlingar går oavkortat till vänskolor.
Vill du vara med i arbetet, hör av DIG! Vi behöver bli fler!

Fadder: 400 kr/år
(Går oavkortat till ett eget fadderbarn, som får möjlighet att fortsätta sin skolgång efter åk 7 på Hst-Gy. Vi tänker oss att fadderskapet varar min. 4 år, så eleven inte riskerar behöva hoppa av.)

Mycket Mera Info, om olika sätt att ge ditt stöd, följ oss på Tandalaföreningens hemsida: www.tandala.org

Läs också om:
Tandalaföreningens nya spännande projekt 2020, i samarbete med Sveriges biståndsorgan Sida/Forum Syd! Är framflyttat till 2021 p.g.a. Corona-situationen!
Andra svedalaskolors vänskolearbete
Andra föreningars biståndsprojekt i samarbete med Tandala t.ex. byggnation av hygienutrymmen och dela ut menskoppar för flickor, så de kan gå i skolan alla dagar/månad och uppnå examen eller tillverka bränslesnåla spisar.

 


TANDALA-NYTT nr 3: 2020   Kyrkskolan – Igalulaskolan  

Kära Igalulavänner!

 • Hälsningar från Igalula

Jag chattar lite då och då med Silvia, en av få lärare med mobiltelefon på Igalulaskolan, samt Mr Hamza, en f.d. rektor, som besökte Kyrkskolan 2018 och som hjälpt oss starta 2 fruktplanteringar där. Skolorna fick lov att öppna upp igen ca 1 juli, om de kunde garantera att alla elever kunde tvätta händerna. Detta var säkert efterlängtat för alla elever som oroat sig för sin skolgång under hela våren. Men hur ska alla kunna tvätta händerna på ett säkert sätt, när man endast har EN vattenpump på skolgården till 600 elever och endast EN vattentank från staten?

I Tanzania måste man göra prov varje år, med gott resultat, för att få gå vidare. Barnen kan oftast inte få någon hjälp hemma, då många föräldrar aldrig gått i skolan. Loven har kortats ner, för att ta igen skolarbetet. Många familjer är fattiga och pandemin har inneburit flera svårigheter, när samhället stängt ner och förhindrat den småhandel och de småjobb många försörjer sig på.

Vad har Kyrkskolan därför bidragit med i år?

• 4 vattentankar och tvållösning.
• 1 säck majs vardera till de 18 fattigaste familjerna med barn på Igalulaskolan.
• Majs till välling (Tyvärr fick vi inget serverings-tillstånd under lock down. Säkert väldigt kännbart för de fattigaste, att inte få den vanliga skol-lunchen/majsvällingen. Vi försökte i alla fall!)
• Ersättningsplantor i fruktplanteringarna (p.g.a. torka).

Inställda aktiviteter med bidragsmöjlighet

Tyvärr har Covid-19 satt käppar i hjulet också för de aktiviteter Kyrkskolan hade planerat för år 2020, men vi hoppas kunna genomföra dessa till våren i stället, utifrån och anpassat efter vilka restriktioner som råder då. Vi håller tummarna!

• Stora KAK-dagen i maj Inställt!
• 
Igaluladagen / Run for Igalula i september Inställt!

Vad kan vi göra för att hjälpa just nu?

JUL-gåvan till Igalula

Vi hoppas att ni tänker som vi, att just nu behöver våra vänner på Igalulaskolan oss mer än vanligt och vi vädjar till er att skänka en slant i ”Jul-gåva”, som går till barnens lunch (1 kopp kokt majsvälling/dag) i Igalula. Vi vet att många av de fattigaste barnen har haft ett svårt år, när skolan varit stängd och ingen majsvälling serverats. Denna välling har för många barn varit det enda mål mat de brukat få!

De Corona-relaterade bidrag vi skickat har skapat stora hål i kontot. För att vi ska kunna fortsätta skänka barnen i Igalula sin majsvälling även framöver, behöver dessa hål nu snarast fyllas igen. Varmt TACK på förhand för Din gåva!

Fortsätt även ta med burkar och tomflaskor till skolan! Hittills i år har vi pantat för ca 2 000 kr! Många bäckar små …  BRA JOBBAT, hör ni!

Julklappstorka?

 • Ge ett gåvobevis som julklapp (ange valfritt belopp!) Skriv ut och slå in!

Må gott och kanske vi ses en dag, när jag kan titta in på Kyrkskolan igen!

Mvh/ Anette Gröndahl Asp
mentor för Kyrkskolans vänskoleverksamhet (f.d. lärare på Kyrk)

Din kontakt: Igalulagruppen, som är Åsa Badeur 2B och bibliotekarie Steve Nilsson.

VARMT TACK för hjälp och alla slags bidrag, alla barn, föräldrar och personal!

Swisha direkt till Tandalaföreningen: 123 60 869 04
Meddelande: Igalula

Tänk på att som medlem (100 kr/år) ger du ett ovärderligt stöd till all ideell verksamhet inom Tandalaföreningen!
Skolornas egna insamlingar bekostar inte föreningens fortlevnad, utan går oavkortat till vänskolorna. Vi behöver fler medlemsintäkter för att gå runt.  Se info nedan!

Igalulaskolans fotbollslag med fotbollar och västar från Kyrkskolans elever och föräldrar 2019.

KYRKSKOLANS STÅENDE PROJEKT

Sponsring av skollunch, majsvälling.
Kommande behov under 2021 ca 8-10 000 kr.                             

Utdelning av majsgröt till lunch-möjligheten till ökat lärande!

ÖVRIG INFO
Medlem i Tandalaföreningen: 100 kr/år
Vi söker Dig som vill stödja föreningens löpande arbete, för våra, om än små, men dock vissa omkostnader, t.ex. banktjänster, försäkringar m.m. i Nzega. (Allt arbete sker ideellt och alla resor sker på egen bekostnad.) Skolornas egna insamlingar går oavkortat till vänskolor.
Vill du vara med i arbetet, hör av DIG! Vi behöver bli fler!

Fadder: 400 kr/år
(Går oavkortat till ett eget fadderbarn, som får möjlighet att fortsätta sin skolgång efter åk 7 på Hst-Gy. Vi tänker oss att fadderskapet varar i minst 4 år, så att barnet inte riskerar behöva hoppa av.)

För mer info, om olika sätt att ge ditt stöd, följ oss på Tandalaföreningens hemsida:
www.tandala.org

Läs också om:
Tandalaföreningens nya spännande projekt 2020,
i samarbete med Sveriges biståndsorgan Sida / Forum Syd! Är framflyttat till 2021 p.g.a. Corona-situationen!

Andra Svedalaskolors vänskolearbete

Andra föreningars biståndsprojekt i samarbete med Tandala, t.ex. byggnation av hygienutrymmen och att dela ut menskoppar till flickor, så att de kan gå i skolan alla dagar i månaden och uppnå examen.


Fler intressanta projekt på Lakuyi Primary School

Biodlingsprojekt

På Lakuyi bedrivs sedan cirka två år ett biodlingsprojekt som engagerar såväl elever som personal.
Med hjälp av Mr M Talai  har de flesta kupor varit befolkade och vi hoppas på en del honung.

Trädplanteringsprojekt

Ett annat projekt som vi delar med många andra skolor är vårt trädprojekt. Vi har sedan starten för cirka 5 år sedan planterat mellan 40 och 60 träd varje år.
Vi har valt att skynda långsamt  för att säkerställa att träden överlever.  Återigen med hjälp av Mr M Talai har personalen och rektor, Mr Macaranga fått bestämma hur många träd och vilka träd som var lämpliga.

Gymnastikpåsar

Gymnastikpåsar delas ut på Lakuyi Primary School Gymnastikpåsar delas ut på Lakuyi Primary School
Ett projekt som vi haft sedan några år som är mycket givande för alla parter är vår gympapåseprojekt. Eleverna på Lerbäckskolan donerar sina gamla, men fina gympapåsar till elever på Lakuyi.
Vi har hittills haft cirka 400 påsar med oss ner som eleverna i årskurs 6 till 4 fått som en personlig present.
En del elever syr påsar på slöjden. Några lägger ner några pennor i påsarna och inte så sällan en hälsning på swahili.  Mycket glada miner på Lakuyi och elever här känner att de gör nytta på ”riktigt”.

Vårt klädesprojekt på Lakuyi Primary School

Några gånger per år kommer två sömmerskor till Lakuyi och de har symaskiner och material med sig. Då får eleverna möjlighet att få lagat sina kläder.
Det är ett billigt och  miljövänligt projekt som är mycket uppskattat. Eleverna lär sig enkel klädvård och slipper framförallt gå i trasiga kläder. Mr Mtalai ansvarar för projektet tillsammans med skolans rektor Mr Macaranga. Våra duktiga sömmerskor heter Mrs Kakombwe och Ms Ester Degeleki.
 

En uppdatering från Lakuyi Primary School

Sedan nu fem år är Lerbäckskolan systerskola med Lakuyi Primary School. Vi bedriver olika projekt på Lakuyi tillsammans med Skolans rektorn Mr Macaranga.
Det allra viktigaste projektet är att se till att eleverna på skolan får skollunch. Den består av en söt majsvälling.  Lunchen är en stark bidragande anledning till att fler barn kommer till skolan då det ibland är ont om mat hemma.

För att modernisera i köket har vi nu också tre nya energisnåla ”spisar” som flera andra skolor börjat med. Dessa inskaffades med hjälp av Mr Tegile.


TANDALA-NYTT nr 2: 2020   Kyrkskolan – Igalulaskolan

Kära Igalulavänner!

 • Hälsningar från Igalula
  Nyss chattade jag med Silvia, en av få lärare med mobiltelefon, på Igalulaskolan, samt Mr Hamza, en f.d. rektor, som besökte Kyrkskolan 2018 och som hjälpte oss starta en fruktplantering. De berättar att skolorna är fortsatt stängda och personalen som bor på skolan sköter om skola och planteringar i väntan på att eleverna ska återvända. Just nu är det regnperiod, så de behöver inte vattna, bara sprida ut gödsel!

Silvia var glad, eftersom hon kunnat vara med sin man och son, vilket hon annars inte kan. Eftersom Igalula ligger så långt ut i bushen, måste hon bo på skolan annars. I Tanzania får man inte bestämma själv var man ska jobba som lärare, utan blir placerad där det behövs!!

Vad händer framöver…

 • Stora KAK-dagen 6 maj   Är INSTÄLLD p.g.a. Corona-situationen!
  Vi satsar på att baka kakor under Igalulaveckan i september i stället! Då blir det även ”Run for Igalula”, då vi springer och har kul och tänker på barnen på Igalula!
 • Maj-gåvan
  Vi tänkte i stället just nu vädja till Er, att skänka en slant ”Maj-gåvan”, som går till barnen i Igalula. Vi vet att många av de fattigaste barnen har det svårt nu, när skolan är stängd och ingen majsvälling serveras. Vi undersöker just nu och hoppas på, att det skulle kunna vara möjligt att tillaga och servera välling till de mest behövande eller på annat sätt hjälpa familjerna. Det behövs även pengar till ersättningsplantor i fruktlunden, efter vintertorkan.  Så välkommen med Din gåva!

Fortsätt även ta med burkar och tomflaskor till skolan!

Må gott och kanske vi ses en dag, när jag tittar in på Kyrkskolan! 

Mvh/ Anette Gröndahl Asp
mentor för Kyrkskolans vänskoleverksamhet (f.d. lärare på Kyrk)
för
Igalulagruppen/Åsa Badeur 1B, som ansvarar för Igalula-arbetet på Kyrkskolan.
(samt bibl. Steve Nilsson, men f.n. barnledig.)

VARMT TACK för hjälp och alla slags bidrag, alla barn, föräldrar och personal!

Swish direkt till Tandalaföreningen: 123 60 869 04

Skriv Igalula i meddelandet! Annars hamnar inte dina pengar rätt!

Tänk på att som medlem (100 kr/år) ger du ett ovärderligt stöd till all ideell verksamhet inom Tandalaföreningen!   Skolornas egna insamlingar bekostar inte föreningens fortlevnad, utan går oavkortat till vänskolorna. Vi behöver fler medlemsintäkter för att gå runt.  Se info nedan!

Igalulaskolans fotbollslag med fotbollar och västar från Kyrkskolans elever och föräldrar 2019.

STÅENDE PROJEKT

Sponsring av skollunch, majsvälling.
Kommande behov under 2020 ca 8-10 000 kr.                              

Utdelning av majsgröt till lunch-möjligheten till ökat lärande!

ÖVRIG INFO

Medlem i Tandalaföreningen: 100 kr/år
Vi söker Dig som vill stödja föreningens löpande arbete, för våra, om än små, men dock vissa omkostnader, t.ex. banktjänster, försäkringar m.m.i Nzega. (Allt arbete sker ideellt och alla resor sker på egen bekostnad.) Skolornas egna insamlingar går oavkortat till vänskolor.
Vill du vara med i arbetet, hör av DIG! Vi behöver bli fler!

Fadder: 400 kr/år
(Går oavkortat till ett eget fadderbarn, som får möjlighet att fortsätta sin skolgång efter åk 7 på Hst-Gy. Vi tänker oss att fadderskapet varar min. 4 år, så eleven inte riskerar behöva hoppa av.)

Mycket Mera Info, följ oss på Tandalas hemsida: www.tandala.org

Läs om:
Tandalas nya spännande projekt 2020,
i samarbete med Sveriges biståndsorgan Sida/Forum Syd! Är framflyttat till 2021 p.g.a. Corona-situationen!

Andra Svedalaskolors vänskolearbete.

Andra föreningars biståndsprojekt i samarbete med Tandala t.ex. byggnation av hygienutrymmen och dela ut menskoppar för flickor, så de kan gå i skolan alla dagar/månad och uppnå examen eller tillverka bränslesnåla spisar.

 

 

 

 


TANDALA-NYTT nr 1: 2020 Kyrkskolan – Igalulaskolan  

Kära Igalulavänner!

 • Hälsningar från Igalula

I dagarna har jag chattat med Silvia, en av få lärare med mobiltelefon, på Igalulaskolan. Hon driver dataundervisningen och tackar än en gång för de fyra kommun-datorer de fått och solpaneler (priv gåva), som möjliggör att de kan ladda batterierna på plats, utan tillgång till el, och slippa cykla 2 mil in till stan! Sparad tid, som kan läggas på fler datautbildade elever! På köpet fick de takbelysning i den annars nattsvarta morgonstädningen eleverna utför på skolan kl. 7, då skoldagen börjar! Den nya brunnen funkar mycket bra och alla elever har nu daglig tillgång till rent vatten, bättre hälsa och hygien.

feb -19: Rektor Chiragi, Silvia, (Anette), Shokolo, Anusiatha, Anusiatha och Neema

Skolan hade äntligen fått 3 nya lärare. När jag hälsade på 2019 var 6 lärare tvungna att ha nästan ca 90 elever/klass/lärare. Just nu växer majsen från november fint och ska snart skördas, eftersom de tursamt fått regn igen efter torkan. Just nu sätter de sötpotatis (bild ovan). Elever och lärare arbetar mycket med planteringar, odlingar och annat för att dra in inkomster till skolan genom bl.a. försäljning.

Elevantalet har ökat från ca 500 till 600 på ett år, vilket så klart påverkar mängden majs som går åt till skollunchen. Priset har även varit högre pga torka, så 2019 har varit ett dyrt år. Vi skickade 11 000 kr under 2019, som dock räckte även till januari och februari detta år. Vi ser alltså en utmaning för oss betr. våra insamlade medel. Låt oss vara kreativa och komma på roliga projekt, för att också fortsatt kunna vara ett stöd för dem!

Bildtext till övre högra bilden: feb -20: nya lärarna Neteghenjwa and Ally (John fattas) jobbar i majsen

Vad händer framöver…

 • Stora KAK-dagen 6 maj
  Liksom förra året upprepar vi succén med att sälja kakor i Svedala. Information om hur DU kan delta i projektet och stödja detta kommer framöver!
 • The Mio Plantation
  Denna vecka åker Mr Hamza till Igalula, för att än en gång planera och organisera en ny plantering av fler fruktträd, som kommer att bidra ytterligare till eleverna på skolan, men också för försäljning. Detta tack vare ytterligare en stor gåva från samma familj. Vid vårt besök 2019 invigdes The Nova Plantation, med 180 fruktträd: mango, apelsin, citron, papaya (bild feb -20), parachichi (avocado) samt moringaträd.

Vad har hänt sedan sist…

 • Insamling av burkar
  I början av februari pantade elever och jag burkar för andra gången, för 550 kr! Första gången, i november, till ett värde av nästan 500 kr!! Så, vi uppmanar er alla att fortsätta ta med burkar och tomflaskor till skolan, ett lätt sätt att stödja barnens lunch på Igalula. Lämnas till Åsa Badeur, 1B! Tillfråga grannar, släkt och vänner, häng på!
 • Jul och Luciatider
  Liksom de senaste åren, samlades många klasser till jul- och luciafester och då kanske tog entré eller hade en insamling till Igalulaskolan. Vi fick in ca 700 kr, en fin extra julgåva under den då rådande torkan och höjda majspriser! Igalulaskolan ligger långt ut på landsbygden i de fattigare delarna av Tanzania. Ett mål mat i skolan, kan mycket väl vara det enda barnen får.
 • Igaluladagen (Run for Igalula) 12 september samt 25-års jubiléet
  Våra aktiviteter under september och oktober resulterade med swish totalt nära 3 000kr. Fantastiskt fin uppslutning kring Igaluladagen, TACK! Det blev en god grundplåt till årets majsinköp!

 

Må gott och kanske vi ses en dag, när jag tittar in på Kyrkskolan!

Mvh/ Anette Gröndahl Asp
mentor för Kyrkskolans vänskoleverksamhet (f.d. lärare på Kyrk) för
Igalulagruppen/Åsa Badeur 1B, som ansvarar för Igalula-arbetet på Kyrkskolan.
(samt bibl. Steve Nilsson, men f.n. barnledig.)

VARMT TACK för hjälp och alla slags bidrag, alla barn, föräldrar och personal!
Swish direkt till Tandalaföreningen: 123 60 869 04
Skriv Igalula i meddelandet! Annars hamnar inte dina pengar rätt!

Tänk på att som medlem (100 kr/år) ger du ett ovärderligt stöd till all ideell verksamhet inom Tandalaföreningen!
Skolornas egna insamlingar bekostar inte föreningens fortlevnad, utan går oavkortat till vänskolorna. Vi behöver fler medlemsintäkter för att gå runt.  Se info nedan!

Igalulaskolans fotbollslag med fotbollar och västar från Kyrkskolans elever och föräldrar 2019.

STÅENDE PROJEKT

Sponsring av skollunch, majsvälling.
Kommande behov under 2020 ca 8-10 000 kr.                           

Utdelning av majsgröt till lunch-möjligheten till ökat lärande!

ÖVRIG INFO

Medlem i Tandalaföreningen: 100 kr/år
Vi söker Dig som vill stödja föreningens löpande arbete, för våra, om än små, men dock vissa omkostnader, t.ex. banktjänster, försäkringar m.m.i Nzega. (Allt arbete sker ideellt och alla resor sker på egen bekostnad.) Skolornas egna insamlingar går oavkortat till vänskolor.
Vill du vara med i arbetet, hör av DIG! Vi behöver bli fler!

Fadder: 400 kr/år
(Går oavkortat till ett eget fadderbarn, som får möjlighet att fortsätta sin skolgång efter åk 7 på Hst-Gy. Vi tänker oss att fadderskapet varar min. 4 år, så eleven inte riskerar behöva hoppa av.)

Mycket Mera Info, följ oss på Tandalas hemsida:

www.tandala.org

Läs om:
Tandalas nya spännande projekt 2020,
i samarbete med Sveriges biståndsorgan Sida/Forum Syd!

Andra svedalaskolors vänskolearbete

Andra föreningars biståndsprojekt i samarbete med Tandala t.ex. byggnation av hygienutrymmen och dela ut menskoppar för flickor, så de kan gå i skolan alla dagar/månad och uppnå examen eller tillverka bränslesnåla spisar


Naverlönnskolan, Svedala – 2019-05-20

On May 11th the students of Naverlönnskolan arranged Tandalaloppet for the third year in a row. Tandalaloppet is a running race through Svedala, with start and finish at the grand square (Stortorget).

We had about 50 runners this year, and 18 local shops and business sponsoring our race with prices for the fastest runners and for our lottery.

Weather was sunny and warm, and our students did a great job getting the race together with being responsible for the registration, the timing and making sure all the runners found their way around the course.

Tandalaloppet is a great way for our students to develop their entrepreneurial skills, and connect with the world outside of school.

 

 

 

 

 

 

 

 


TANDALA-NYTT nr 17  Kyrkskolan – Igalulaskolan – 2019-05-19

Varje skola i Svedala kommun har en egen vänskola i Nzega-distriktet, Tanzania, som hålls ihop i en gemensam förening,
TANDALAföreningen (TAN-zania-Sve-DALA).
Kyrkskolans vänskola heter Igalulaskolan.

KOMMANDE PROJEKT

 • Kakdagen

Onsdagen den 5 juni äger stora KAK-dagen rum på Kyrkskolan, till förmån för vår vänskola-Igalulaskolan! Alla elever får hem informationom hur man kan hjälpa till! Eleverna i Igalulagruppen/åk 3 kommer att sälja kakor utanför ICA och ev. flera butiker. Det behövs påfyllning på kontot nu efter brunnen och träden, så det finns pengar framöver till inköp av majs till lunchvällingen vi bekostar på Igalula.

PÅGÅENDE PROJEKT

 • Solpaneler

Redan under besöket i Nzega District, planerade jag och lärarna för vårt nya projekt på Igalula, solpaneler, som kommer att förenkla dataundervisningen med tillgång till egen strömkälla. Hittills har datorerna måst tas med till Nzega och laddas där, när någon haft ärende dit. Inte lätt, med tanke på att lärarna bor på skolan under veckan p.g.a. det stora avståndet dit och de dåliga vägarna. Nu gläds både lärare och barn över att kunna ladda datorerna dagligen på plats och därför kunna använda dem ständigt i undervisningen.

Dessutom har de båda anslutna klassrummen fått belysning i taket. På morgonen när barnen kommer kl. 7!! är det becksvart, så lite välkomnande ljus var välkommet!

Bilden visar Mr Godfrey Nassoro, som tillsammans med elever stolt visade upp dataundervisningen som tagit ordentlig fart, med hans hjälp. Jag hade ytterligare två (avlagda) datorer med i februari och så klart blev alla glada över beskedet om de kommande solpanelerna! Dessa möjliggörs med hjälp av en stor sponsring på 5 000 kr, TACK!

 

 

 

 

 

 

 • Trädplantering-Moringas

The Nova Plantation invigdes vid besöket och då konstaterades också tyvärr, att alla plantor inte hade klarat sig under decembertorkan, då det i stället borde ha varit regnperiod! Mr Hamza Mtalai har hjälpt till igen och denna gång med sina plantor av moringaträd. Moringakallas ”mirakelträdet”, eftersom det går att utvinna både närings- och mineralrik mat och olja ur fröna, som dessutom krossade kan användas för vattenrening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Gåvor

Så roligt barnen har med hopprepen de fick från Kyrkskolans barn och föräldrar! Tack! Igalulaskolans fotbollslag med fotbollar och västar från Kyrkskolans elever och föräldrar. De hälsar och tackar!

STÅENDE PROJEKT  Sponsring av skollunch, majsvälling.
Kommande behov under 2019 ca 6-8 000 kr, beroende på prisutvecklingen pga torka

VARMT TACK för hjälp och alla slags bidrag, alla barn, föräldrar och personal!

Swish NY direkt till Tandalaföreningen: 123 60 869 04

Skriv Igalula i meddelandet!

Igalulagruppen/Åsa Badeur 3B och Steve Nilsson ansvarar för Igalulagruppen/åk 3.
Anette hjälper till som mentor            anetteg.asp@telia.com
(Ni kan inte svara mig på InfoMentor!)

ÖVRIG INFO
Medlem i Tandalaföreningen: 100 kr/år
Vi söker Dig som vill stödja, för våra, om än små, men dock vissa omkostnader,
t.ex. banktjänster, försäkringar i Nzega. (Alla resor sker på egen bekostnad.)

Fadder:400 kr/år
(Går oavkortat till ett eget fadderbarn, som får möjlighet att fortsätta sin skolgång efter åk 7 på Hst-Gy. Vi tänker oss att fadderskapet varar min. 4 år, så eleven inte riskerar behöva hoppa av.)


MWAMALA SECONDARY SCHOOL – 2019-03-06

Hagalidskolan i Staffanstorp fortsätter att sponsra Mwamala Secondary School. Hygienrummet är färdigbyggt sedan förra året och flickorna kan använda det. Nu sponsrar Hagalidskolan även en toalett för flickorna. Toaletten ligger nära hygienrummet så att flickorna lättare ska kunna sköta sin hygien när de har mens och därmed kunna gå skolan varje dag.


LAKUYI PRIMARY SCHOOL – 2019-03-06

Lerbäckskolan i Lund fortsätter sponsra skollunch – majsvälling – för eleverna på Lakuiy Primary School. Tack vare den dagliga lunchen har barnens närvaro ökat. På sikt kommer även skolresultaten att förbättras.

Med hjälp från privata sponsorer har skolan även kunnat utöka sin fruktträdgård. Frukten säljer skolan och får på sätt pengar att stötta upp skolverksamheten.

Vi tar ett steg i taget för att förbättra standarden på Lakuyi.


TANDALA-NYTT nr 14   Kyrkskolan – Igalulaskolan – 2019-01-23

Varje skola i Svedala kommun har en egen vänskola i Nzega-distriktet, Tanzania, som hålles ihop i en gemensam förening,
TANDALAföreningen (TAN-zania-Sve-DALA).
Kyrkskolans vänskola heter Igalulaskolan.

PÅGÅENDE PROJEKT

– The Nova Plantation   Kyrkskolan inledde ett samarbete med Mr Hamza Mtalai under besöket på Kyrkskolan i september, ang. inköp och plantering av fruktträd. Vi beslutade om 180 träd; 50 mango-, 50 apelsin-, 50 papaya-, 20 citron- och 10 parachichiträd, till en kostnad av ca 4 300 SEK. Dessa kommer att ge välbehövligt näringstillskott samt skugga kring skolan. Eleverna på Igalulaskolan har under hösten fått lära sig hur man arbetar med och ansvarar för plantering och skötsel av fruktträden, och den 29 november genomfördes den stora planteringen! Vi ser fram emot invigningen vid besöket i februari, med Anette m.fl. representanter för Tandalaföreningen!

 

 

 

 

Mr Hamza Mtalai, pensionerad rektor på flera av skolorna i Nzega District, håller på att bygga upp en privat förskola i sin hemby, där han också har en välskött trädgårdsanläggning

 

STÖD gärna ”The Nova Plantation” med frivillig gåva:
Swish 070-26 89 359

Nya brunnen i Igalula

Arbetet med att gräva en ny brunn, med hjälp av föräldrar och bybor, fick tyvärr avslutas, utan att ha nått vatten, bara berg. I stället påbörjades ett arbete med att renovera den gamla brunnen från -96, som hade sinat och därefter rasat samman. Själva pumpen fanns kvar från den förut och har återanvänts.

Ca 10 000 kr har använts till brunnen under 2017-18. (Redovisning är på gång.)

 

 

 

 

 

 

– Resa till Igalula
Anette m.fl. i Tandalaföreningen besöker Igalulaskolan i februari-mars 2019. Då ska både The Nova Plantation och brunnen invigas under festliga former.

Återkommer om detta, men kan tipsa redan nu om insamling av reflexvästar och reflexer att ta med och skänka till eleverna! I Afrika finns varken säkra gång- och cykelvägar eller gatlampor! Många barn vistas i fara på sin skolväg

NYSS AVSLUTADE PROJEKT

– Basar ”Öppet Hus” torsd. den 7 juni kl. 17-19
– Insamling vid skolavslutningen 15 juni
– Igaluladagen med Run for Igalula och besök av Mr Tegile och Mr Hamza.

STÅENDE PROJEKT

Sponsring av skollunch, majsgröt.
Under 2018 ca 4 000 kr.

 

Utdelning av majsgröt till lunch-möjligheten till ökat lärande!

VARMT TACK för hjälp och alla slags bidrag, alla barn, föräldrar och personal!
Igalulagruppen/Åsa Badeur 3B och Steve Nilsson, som tagit över ansvaret.
Anette fortsätter som mentor och sköter t.v. info, kontakter och swishande
Ny mail: anetteg.asp@telia.com

Swish vid ev. frivilliga bidrag: 070-26 89 359

ÖVRIG INFO
Medlem
i Tandalaföreningen: 100 kr/år

Fadder: 400 kr/år
(Ett eget fadderbarn får möjlighet att fortsätta sin skolgång efter åk 7. Vi tänker oss att fadderskapet varar min. 4 år, så eleven inte riskerar behöva hoppa av.)

Mycket Mera Info, se Tandalas hemsida: www.tandala.org


TANDALA-NYTT nr 13   Kyrkskolan – Igalulaskolan – 2018-11-05

Varje skola i Svedala kommun har en egen vänskola i Nzega-distriktet, Tanzania, som hålles ihop i en gemensam förening,
TANDALAföreningen (TAN-zania-Sve-DALA).
Kyrkskolans vänskola heter Igalulaskolan.

 BESÖK FRÅN TANZANIA

Mr Telesphory Tegile och Mr Hamza Mtalai besöker Kyrkskolan ti 11/9 – on 12/9
Under september har Tandalaföreningen haft besök av Nzega-medarbetare. Ti 11/9 – on 12/9 var de gäster på Kyrkskolan, då vi hade klassbesök resp. Igaluladagen med bl.a. ”Run for Igalula”, lekar och utelunch med en härlig avslutning tillsammans, där vi sjöng och sa kwa heri (hej då) till våra gäster.

Under Igalulaveckan samlades 2 300 kr in till träd, hjärtligt TACK!

Tegile var under många år före sin pensionering skolchef på skolkontoret i Nzega och var här redan på 90-talet. Hamza håller på att bygga upp en privat förskola i sin hemby, där han också har en välskött trädgårdsanläggning. Han är utomlands för första gången.

 

 

 

 

 

 

Besök i klass.                                                      Rektor Lena Fröbrant tillsammans med besökarna.

NYA/PÅGÅENDE PROJEKT

– The Nova Plantation   Kyrkskolan har inlett ett samarbete med Hamza ang. inköp och plantering av fruktträd. Eleverna på Igalulaskolan kommer att lära sig arbeta med och ansvara för plantering och skötsel av fruktträden. Vi har beslutat om 180 träd; 50 mango-, 50 apelsin-, 50 papaya-, 20 citron- och 10 parachichiträd. Dessa kommer att ge välbehövligt näringstillskott samt skugga kring skolan. Vi ser fram emot invigningen vid besöket i februari!

STÖD gärna ”The Nova Plantation” med frivillig gåva:
Swish 070-26 89 359

– Nya brunnen i Igalula
Arbetet med att gräva en ny brunn är fortfarande igång, med hjälp av föräldrar och bybor, och vi hoppas snart få bilder från den nya brunnen. P.g.a. regnperioden är den inte helt färdigställd än. Själva pumpen finns kvar från den förra förstörda brunnen och ska återanvändas. (Bilden f.d. brunnen från1996)

– Resa till Igalula
Anette m.fl. i Tandalaföreningen besöker Igalulaskolan i februari-mars 2019. Återkommer om detta

NYSS AVSLUTADE PROJEKT

– Basar ”Öppet Hus” torsd. den 7 juni kl. 17-19
Läs mera i TANDALA NYTT nr 12.

– Insamling vid skolavslutningen 15 juni
Läs mera i TANDALA NYTT nr 12.

STÅENDE PROJEKT

Sponsring av skollunch, majsgröt.

Utdelning av majsgröt till lunch-möjligheten till ökat lärande!

VARMT TACK för hjälp och alla slags bidrag, alla barn, föräldrar och personal!
Igalulagruppen/Åsa Badeur 3B och Steve Nilsson, som successivt tar över ansvaret under året.
Anette fortsätter som mentor och sköter t.v. info, kontakter och swishande
Ny mail: anetteg.asp@telia.com

Swish vid ev. frivilliga bidrag: 070-26 89 359

ÖVRIG INFO
Medlem
i Tandalaföreningen: 100 kr/år

Fadder: 400 kr/år
(Ett eget fadderbarn får möjlighet att fortsätta sin skolgång efter åk 7. Vi tänker oss att fadderskapet varar min. 4 år, så eleven inte riskerar behöva hoppa av.)

Mycket Mera Info, se Tandalas hemsida: www.tandala.org


TANDALA-NYTT nr 11 Kyrkskolan – Igalulaskolan 2018-06-26

Varje skola i Svedala kommun har en egen vänskola i Nzega-distriktet, Tanzania, som hålles ihop i en gemensam förening,
TANDALAföreningen (TAN-zania-Sve-DALA).
Kyrkskolans vänskola heter Igalulaskolan.

NYSS AVSLUTADE PROJEKT

Basar ”Öppet Hus” torsd. den 7 juni kl. 17-19

Vi arrangerade ett ”öppet hus” på skolan to 7 juni, för alla familjer, med utställningar, försäljningar, barnaktiviteter, loppis, lotteri med finfina skänkta vinster, tipsrunda med vinster, servering med hembakat och underhållning av Skolkören med sånger från Afrika. Elever och personal hade hjälpts åt under terminen att framställa saker av olika sort och planera olika aktiviteter inför kvällen och många föräldrar hade skänkt både hembakat, saker och vinster. Kvällen var välbesökt och kan kallas för en succé, eftersom vinsten blev 5 100 kr!!!!!

Tusen tusen TACK, till alla elever, föräldrar, anhöriga, bekanta och personal, som gjorde denna kväll möjlig!

Pengarna är tänkt att enligt Igalulagruppens önskemål, bl.a. användas till en lund med bl.a. fruktträd, kring Igalulaskolan, som eleverna där själva ska vara med och plantera och sköta. Den kommer att ge välbehövlig skugga och näringstillskott. Vid besök från Nzega i september, kommer detta att planeras.

Insamling vid skolavslutningen 15 juni

Åk 5 hade önskat att vi samlade in en frivillig ”vuxen-kollekt” i kyrkan till förmån för Igalulabarnen, som en avskedsgåva från avgångsklasserna. Denna inbringade 620 kr. Varmt TACK!

PÅGÅENDE/NYA PROJEKT

Besök av herrarna Hamza och Tegile i september

Kyrkskolan får besök av Mr Hamza och Tegile, pensionerade skolledare från Nzega District. Vi kommer då att planera våra pågående och nya projekt.

 

 

 

Nya brunnen i Igalula

Arbetet med att gräva en ny brunn är igång med hjälp av föräldrar och bybor och vi hoppas snart få bilder från den nya brunnen. P.g.a. regnperioden är den inte helt färdigställd än. Själva pumpen finns kvar från den förra förstörda brunnen och ska återanvändas. (Bilden f.d. brunnen från1996)

    Utdelning av majsgröt till lunch-möjligheten till ökat lärande!

VARMT TACK för hjälp och alla slags bidrag, alla barn, föräldrar och personal!

 

Igalulagruppen/Anette Gröndahl Asp
Ev. frågor: Anette.GrondahlAsp@svedala.se
OBS, efter 1/9 -18, ”mentor” för Igalulagruppen:   anetteg.asp@telia.com
Swish vid gåvor och bidrag: 070-26 89 359

ÖVRIG INFO
Medlem
i Tandalaföreningen: 100 kr/år

Fadder: 400 kr/år
(Ett eget fadderbarn får möjlighet att fortsätta sin skolgång efter åk 7 under 1 år.)

Mera info, se Tandalas hemsida: www.tandala.org


TANDALA-NYTT nr 10   Kyrkskolan – Igalulaskolan 2018-05-17

Varje skola i Svedala kommun har en egen vänskola i Nzega-distriktet, Tanzania, som hålles ihop i en gemensam förening,
TANDALAföreningen (TAN-zania-Sve-DALA).
Kyrkskolans vänskola heter Igalulaskolan.

NYA PROJEKT

Basar ”Öppet Hus” torsd. den 7 juni kl. 17-19

Vi arrangerar ett ”öppet hus” på skolan to 7 juni, för alla familjer, med utställningar, försäljningar, barnaktiviteter, loppis, servering med hembakat och underhållning av kören. Tanken är att hela skolan är aktiv i detta. Elever och personal hjälps åt under terminen att framställa saker av olika sort och planera olika aktiviteter inför kvällen. Olika årskurser kommer att ansvara för olika stationer, ej riktigt klart än vilka.
(Swish el. kontanter mottages, som bidrag.)

Swish: 070-26 89 359  
Märk med: Igalula

På programmet …

LOPPIS  
Kom till skolan och lämna i förväg:

sommar-fritids-/sport-grejor för barn, leksaker, barnböcker m.m. som ni tröttnat på eller sommarkläder barnen vuxit ur
(men även andra fina saker mottages gärna)

SERVERING och LOTTERI     Skänkta vinster! Dragning kl. 18.45

Matsalen      Korv och bröd  Kaffe, te, saft med hembakat              Kan du baka åt oss?                           

IGALULA-

-tipsrunda Matsalen

-försäljning från Tanzania  Matsalen

-utställning och information  Se tavlan i korridoren!

Smyckeförsäljning    C-länken
halsband, armband… t.ex. ”budskapsarmband”
nyckelringar

(Även station under kvällen med egen tillverkning mot bet./kula.)

Aktivitetsbana utomhus gy-salen vid dåligt väder
barnaktivitetsbana med olika lekstationer (gratis)

Och många fler aktiviteter i klassrummen!   B-länken och C-länken

NYA BRUNNEN i IGALULA

Arbetet med att gräva en ny brunn är igång med hjälp av föräldrar och bybor och vi hoppas snart få bilder från den nya brunnen. Själva pumpen finns kvar från den förra förstörda brunnen och ska återanvändas. (Bilden f.d. brunnen från1996)

 

TANDALALOPPET/Naverlönnskolan lö 19 maj kl. 11-13

Igalulagruppen kommer också att vara aktiv där!
Servering och loppis, Stortorget.

 

 Utdelning av majsgröt till lunch-möjligheten till ökat lärande!

Valborgsbulle o dricka
Vi har serverat Valborgsbulle o dricka

Vinst: 4 000 kr

VARMT TACK för hjälp och alla slags bidrag, alla barn, föräldrar och personal!

Igalulagruppen åk 5/Anette Gröndahl Asp
Ev. frågor: Anette.GrondahlAsp@svedala.se
ÖVRIG INFO
Medlem
i Tandalaföreningen: 100 kr/år

Fadder: 400 kr/år (Ett eget fadderbarn får möjlighet att fortsätta sin skolgång efter åk 7 under 1 år.)

Mera info, se Tandalas hemsida: www.tandala.org


20171020 TANDALA-NYTT nr 6 Kyrkskolan – Igalulaskolan

Vad har hänt sedan sist på Kyrkskolan för Igalula?

BESÖK från Nzega, Tanzania

Faddermiddag

Mr Isaack Daniel och Mr Godfrey Nassoro Japhary från Nzega District, Tanzania besökte Kyrkskolan den12 september. En av kvällarna bjöd några ur Kyrkskolans faddergrupp våra gäster på middag. Att vara fadder innebär, att man sponsrar med 400 kr/år, och därmed bidrar till en utvald elev, som har en bekymmersam hemsituation och därför riskerar att behöva sluta sin skolgång, även om hen tillhör de allra bästa eleverna. En del av beloppet sparas till högre utbildning.Vi skickade datorer med dem hem, till ett begynnande internet-café/bibliotek, som håller på att byggas upp för ungdomar i Nzega, så de lär sig vilka möjligheter IT medför, att kunna ha kontakt med omvärlden.

IGALULA-veckan

Igalulaveckans resultat

Igalulagruppen ”proudly presents”:
Loppis, bullservering, gåvor och div. annan personalförsäljning, inbringade ca 10 000 kr, från elever, föräldrar och personal. Fantastiskt!

Äntligen kan barnen på Igalulaskolan få ”Rent vatten”, som vi kämpade för redan förra julen, om ni minns, med jullotteriet och slipper bära vatten 4-5 km till dryck och lunch-majsgröten vi sponsrar dem med. Vi får också bort risken att barnen lockas att dricka från vattenpölar, när de är törstiga, med den risk för sjukdomar detta innebär. Nu  kan vi starta den sedan 10 år efterlängtade renoveringen av den brunn som Tandala-föreningen lät bygga redan 1996, men som rasat ihop och blivit obrukbar.

Asante sana!   (Tack så mycket!)

 

Lika fin brunn som på Karitu Sec. School, blir det snart igen på Igalula!

NYA PROJEKT

Eftersom Igalulas behov av majsgröt kvarstår, återkommer vår idé om servering av ”bulle o dricka” lagom till Advent, to 30 november, men endast för åk 3-5 denna gång. Det blev lite många förra gången samtidigt, så de yngre får vänta tills efter jul.

Vi har lyssnat och lärt…Givetvis, bestämmer ni föräldrar, om/när/med hur mycket ni önskar bidra med, så jag har fått in en del förslag…

Tycker barnen det är kul, att ha med sig en peng själva och lägga i bössan, så bestämmer ni så. Men, tycker ni inte att barnen ska ha pengar med sig till skolan, går det lika bra att skänka en frivillig slant t.ex. via swish till bullen eller lämna direkt till Anette i ett kuvert! Swish: 070-26 89 359 Märk med: Igalula. (På detta sätt undviker vi den för barnen tråkiga situation, som uppstod, att ngn glömde pengen hemma, men ändå önskade en bulle.)     

VARMT TACK för hjälp och alla slags bidrag, alla barn, föräldrar och personal!
Igalulagruppen/Anette Gröndahl Asp                    Ev. frågor: Anette.GrondahlAsp@svedala.se
Medlem i Tandala: 100 kr/år Fadder: 400 kr/år       Mera info, se Tandalas hemsida: www.tandala.org

   

Isaack och Godfrey tackar barnen.                                            


20170928  TANDALA-NYTT nr 5   Kyrkskolan – Igalulaskolan

Varje skola i Svedala kommun har en egen vänskola i Nzega-distriktet, Tanzania, som hålles ihop i en gemensam förening, TANDALA (TAN-zania-Sve-DALA). Kyrkskolans vänskola heter Igalulaskolan.

 Vad har hänt sedan sist på Kyrkskolan för Igalula?

 BESÖK från Nzega, Tanzania

Mr Isaack Daniel och Mr Godfrey Nassoro Japhary besökte Kyrkskolan den12 september. Isaack är rektor på Bulunde Primary School, som är Roslättsskolans vänskola och Godfrey är rektor på Kasela Secondary School, som inte har ngn vänskola ännu.

Barnen tyckte det var väldigt spännande att få höra berättas om hur annorlunda eleverna har det på Igalulaskolan, men också vad som var lika.

På en Primary School går eleverna i åk 1-7 och på en Secondary School kan man jämföra med i Sverige ung. åk 8-år 2 gy. Lite olika alltså, jämfört med i Sverige.

 NYA PROJEKT

Vecka 38 är det som vanligt Igalulaveckan (men även 40-års jubileum för Kyrkskolan!)

TISDAG:      LOPPIS-försäljning i biblioteket på f.m.-rasten   Pris: 5 kr

ONSDAG:    LOPPIS forts.     Handla eller ge ett bidrag i vår insamlingsbössa!

FREDAG:     EXTRA insatt LOPPIS

 Vi tar tacksamt emot LOPPIS-saker för barn, som ingen behöver/ bryr sig om längre:   Leksaker, spel, pussel, böcker, sport och annat kul för barn… Kolla i garderoben!

Lämnas i klassen eller direkt till Anette i musiksalen, TACK!

TORSDAG:  FIKA-försäljning av bulle och dricka i matsalen f.m.-rasten Pris: 10 kr

FREDAG:     IGALULADAGEN/Run for IGALULA 8-13 Flyttad till fr 29/9!

Liksom i fjor springer/går vi runt en bana på ca 3 km. Under banan får barnen vara med om aktiviteter vid olika stationer, med elever som ledare. Lunchen serveras utomhus och dagen avslutas med samling vid flaggstången och grattissång för Kyrkskolan-40 år!

Barnen kommer omklädda för uteaktiviteter denna dag och skicka gärna med regnkläder vid behov!

 Igalulaveckan är ett arrangemang av Igalulagruppen på Kyrkskolan (elever ur åk 5/elevrådet), till förmån för vår vänskola, Igalula Primary School i Tanzania.

Under vintern har det rått svår torka och maten har blivit 4 ggr så dyr som tidigare!!!
Barnen på Igalula är beroende av att vi fortsätter att skicka pengar till den majsgröt som kokas till lunch och för en del fattiga barn, är detta t.o.m. det enda mål mat de får vissa dagar!

Maulidi med sin cykel från Kyrkskolan i våras, efter vårt besök på Igalula

VARMT TACK för hjälp och alla slags bidrag, alla barn, föräldrar och personal!
Igalulagruppen/Anette Gröndahl Asp
Ev. frågor: Anette.GrondahlAsp@svedala.se   Tandalas hemsida: www.tandala.org


20170425: Naverlönnskolans Tandalalopp

Under hela våren har eleverna i Tandala-gruppen jobbat med Tandalaloppet.

Inbjudan har designats och eleverna har med gott resultat vidtalat företag i Svedala om sponsring.
Välkommen att springa Tandalaloppet lördagen den 13 maj kl.12. Registrering sker 10.30-11.30. Loppet inleds på Stortorget, vidare genom Svedalas bostadskvarter och avslutas längs Storgatan, där många av Svedalas företag marknadsför sina tjänster och produkter. På Stortorget kommer det att finnas underhållning, grillning mm.
Loppet är ca. 5 kilometer långt.

20170425: Nya projekt på gång på Kyrkskolan: Igalula-gruppen har föreslagit Elevrådet, som beslutat:

– LOPPIS och KAKFÖRSÄLJNING lördagen den 13 maj 10 -13, Stortorget i Svedala

Säkert har ni sett/läst om TANDALA-loppet denna dag?
Naverlönnskolan arrangerar ett lopp med start på Stortorget kl. 12, för sin vänskola. (Registrering 10.30-11.30). Läs mera i SVEDALANYTT !
Vi på Kyrkskolan passar därför på och försöker samla in pengar till vår Igalulaskola samtidigt!

DU FÅR GÄRNA HJÄLPA OSS MED LOPPISEN!

Vi tar tacksamt emot LOPPIS-saker för barn, som ingen behöver/ bryr sig om längre:   Leksaker, spel och annat kul för barn, barnkläder, sport… för barn. Dessa samlas in EFTER SKOLTID i biblioteket av Steve! (INTE på raster eller lektioner)

Vi tar tacksamt emot HEMBAKAT till fikaförsäljningen på Stortorget! LÄMNA i biblioteket dagen innan            (fre 12/5) eller kom väldigt gärna direkt till torget med era kakor/bullar på lördagen!

KOM OCH HANDLA AV OSS!

Igalulagruppen finns på Stortorget kl. 10-13 lö 13 maj. Handla, fika eller ge ett bidrag i vår insamlingsbössa!

VAD HÄNDER I MAJ?

Åk 5 säljer bulle med dricka fredag fm-rasterna (v. 20, 22 och 23)

VAD HÄNDER I HÖST -17?

Mr Isaack Daniel besöker Svedala skolor första veckan i september

Program på Kyrkskolan under planering

Igaluladagen/Run for Igalula första veckan i september

Program under planering


20170110: Kyrkskolan – Igalulaskolan 

Varje skola i Svedala kommun har en egen vänskola i Nzega-distriktet, Tanzania, som hålles ihop i en gemensam förening, Tandala (TAN-zania-sve-DALA).

Kyrkskolans vänskola heter Igalulaskolan. Hittills har Kyrk-elever möjliggjort skollunch för barnen på Igalula. Pengarna kom från försäljning utav äldre böcker på skolan, som annars skulle slängas av brist på utrymme i biblioteket.

Denna idé kom från en elevgrupp, Igalulagruppen, som skötte försäljningen på ledig tid förra året. Vi fick ett varmt tackbrev från Igalula, för barnens insats förra läsåret!

Vad har därefter hänt på Kyrkskolan för Igalula?

Loppis

Eftersom det 2016 var jubileumsår, hade Igalulagruppen (nu elever i åk 5) så klart kommit på nya idéer. De informerade elevrådet och i klasserna, om att den som ville, kunde ta med sig saker att lämna i Biblioteket, till en loppisförsäljning under jubileumsvecka 38.

Denna vecka samlade vi tacksamt in saker från eleverna, som de tröttnat på och kanske ändå ville slänga bort, t.ex. leksaker, gosedjur, barnböcker, spel och annat kul för barn. Loppiset höll öppet på raster, luncher och strax före mellis.

Behållningen gick till Igalulaelevernas skollunch åter igen.

Run for Igalula (Igalulaloppet)

Under jubileumsveckan arrangerade idrottslärare Tobias Nilsson och Igalulagruppen gemensamt en sport- och aktivitetsdag, med roliga uppgifter att göra tillsammans vid olika stationer, längs en löprunda. Stationerna var tillägnade Igalulabarnen på något passande sätt. Avslutningsvis gick barnen en tipsrunda, där de fick testa sina kunskaper om Igalulaskolan.

Här presenterar Liam arbetet som elever och lärare på Kyrkskolan i Svedala gör för sin vänskola:

Jullotteri – ”Rent vatten”
Givetvis tyckte Igalula-gruppen att vännerna på Igalulaskolan skulle få en ”julklapp”, en åter igen fungerande brunn i byn med ”Rent vatten”, så de anordnade ett jullotteri i varje klass under december. Eleverna skänkte julklappar som vinster och köpte lotter inför den spännande dragningen vid julavslutningen.

Behållningen gick till ”Rent vatten”- återställande av brunnen i Igalula denna gång.

VARMT TACK  för hjälp och bidrag, alla barn och föräldrar!

Igalulagruppen på Kyrkskolan/
Anette Gröndahl Asp och Steve Nilsson
Ev. frågor: Anette.GrondahlAsp@svedala.se