ELEVFONDEN

Ge ett bidrag och stötta Elevfonden

Om du inte vill eller kan binda upp dig och vara fadder kan du när som helst skänka ett bidrag till Tandalaföreningens elevfond. Det kan vara ett stort eller litet bidrag och vi ser till att de insamlade bidragen i vår elevfond kommer till bästa nytta genom att oavkortat se till att elever och studenter vid skolor och utbildningar i Nzega-distriktet i Tanzania får ta del av dessa. Du kan se olika exempel nedan på vad Elevfondens insamlade medel används till.

Allt är välkommet och gör skillnad.

Sätt in ditt bidrag på Tandalaföreningens bankgironummer 5589-7565  och skriv ELEVFOND i meddelandefältet.

Du kan också swisha  till 123 608 6904 och skriva ELEVFOND i meddelandefältet.


Vad används insamlade medel från ELEVFOND-kontot till?

  • Skoluniform, skolmaterial m m för att låta ytterligare elever gå i Secondary Schools.
  • Om en fadder inte kan fortsätta att betala, används Elevfonden så att den eleven slipper avsluta sin skolgång.
  • Elever som kommit in på en utbildning som t ex lärare, sjuksköterska eller annan yrkesutbildning kan söka pengar ur Elevfonden.