Projekt-bygge av hygienutrymmen

Vi bygger hygienutrymme/sep. byggnad för flickor på Secondary Schools (Hst-Gy), då skolorna endast har utetoaletter utan tillgång till vatten eller utrymmen för flickorna att kunna sköta sin hygien under mensperioden. Detta till stöd för flickorna, så de kan gå till skolan under sina menstruationer, och inte missa undervisning, och på så sätt ges samma chans som pojkar att ta examen och möjligheter till framtida självständig försörjning.

Vi har sett att flickornas närvaro ökat, då de genom olika projekt får stöd, t.ex. tillgång till sanitetsbindor, hygienupplysning och medvetenhet om lika rättigheter till utbildning m.m. Hygienutrymmena kommer ytterligare att vara till stöd för flickorna och underlätta skolgången under mensperioden.

Kostnad jan 2019: 25 000 kr ca för ett hygienytrymme, några möbler och vattenhinkar

Hygienutrymme på Kasela Sec School.

Det första hygienutrymme byggdes på Karitu Secondary School som en del av projektet CEG och därefter beslöt föreningen att hitta finansiering för ytterligare hygienutrymmen. Sponsring av hygienutrymmen pågår och fram till nu, maj 2019 har följande sponsrat hygienutrymmen

Projekt CEG – Karitu Secondary School

Hagalidsskolan, Staffanstorp – Mwamala Secondary School

Bjärehovsskolan, Bjärred – Itobo Secondary School

Svedala Rotary Club – Nata Secondary School

Svedala Rotary Club, Svedala – Bara Inner Wheel Club, Värby församling – Kasela Secondary School

Svedala Rotary Club – Puge Secondary school

Svedala Lions Club, bygge påbörjat april 2019 – Bukene Secondary School