Hagalidskolan fortsätter att hjälpa Mwamala Secondary School

 

Hagalidskolan har skänkt pengar till skollunch för Mwamala Secondary, men två större projekt på senare tid har varit att de fått pengar till att anlägga en egen åker vid skolan, där de nu odlar majs.

Skolan har även gett pengar till installation av el och nu har fyra vanliga klassrum, ett labb, administrationskorridoren och två lärarrum elektricitet, alltså en stor del av skolan.

Föräldrar och skolpersonal fick utbildning

Efter att eleverna fått utbildning om mänskliga rättigheter, barnkonventionen och Tanzanias skollag var det dags för föräldrar och skolpersonal i varje secondary-skolas skolråd (”school board”) att få samma utbildning. Skolråden har stort inflytande över skolans verksamhet. Då är det viktigt med goda kunskaper.
Bilderna visar Puge secondary school, Mwanhala secondary school och Nata secondary school.
 

Trångt i klassrummen när elever undervisar elever

Elever undervisar elever. För att alla elever på våra fjorton projektskolor på secondary-nivå ska få kunskap om mänskliga rättigheter och barnkonventionen fick först åtta elever på varje skola utbildning. Sedan undervisar dessa ungdomar sina skolkamrater i storföreläsning. Det blir trångt i klassrummet när alla i en årskurs samlas.
Elever på Mwamala secondary, Puge secondary och Hamza Aziz är ivriga att lära sig.

Ungdomarna får utbildning kring mänskliga rättigheter

Ungdomar på våra fjorton secondaryskolor i projekt CEF (Campaign Education for the Future) fick en fredag-lördag i början av maj månad utbildning om mänskliga rättigheter, barnkonventionen och Tanzanias lag nr 25 (som bl a säger att utbildning i primary school är obligatorisk och kostnadsfri (förutom skoluniformerna).
Två elever i varje årskurs 1 – 4 deltog. Dessa elever ska sedan hålla i utbildning för sina skolkamrater på respektive skola.

På bilderna syns elever från Chief Ntinginya och Mwamala secondary school. Representanter för vår lokala projektledning besökte under de två dagarna alla skolorna, bl a Hamza Aziz där Godfrey Nassoro ansvarade för aktiviteten.

Representanter från CAGADO träffades

Ännu en aktivitet i vårt projekt Campaign Education for the Future har genomförts. Denna gång var det CAGADO-representanterna som träffades. CAGADO= Campaign Against Drop Out.

Flickor från våra 14 projektskolor diskuterades bl a vilka problem flickorna möter i sin utbildning och hur CAGADO-mötena ska kunna fortsätta att genomföras även när Tandalaprojektet avslutas nästa år.

Vår lokala projektledning hade en full arbetsdag när 7 olika möteslokaler besöktes.
Bl a träffades flickor från secondaryskolorna Nzega Day och Itilo samt Puge och Mwanhala.