Föräldrar och skolpersonal fick utbildning

Efter att eleverna fått utbildning om mänskliga rättigheter, barnkonventionen och Tanzanias skollag var det dags för föräldrar och skolpersonal i varje secondary-skolas skolråd (”school board”) att få samma utbildning. Skolråden har stort inflytande över skolans verksamhet. Då är det viktigt med goda kunskaper.
Bilderna visar Puge secondary school, Mwanhala secondary school och Nata secondary school.
 

Representanter från CAGADO-projektet träffades

För en vecka sedan var det dags för våra projektskolors CAGADO-representanter att träffas. CAGADO betyder Campaign Against Drop Out. Det är fortfarande ett stort problem att flickorna slutar secondary school i förtid, utan examen. Inom CAGADO stöttar och uppmuntrar man varandra att fullfölja sin utbildning. Projektskolorna bildar två och två ett nätverk för CAGADO.

På bilderna ser vi flickor från secondaryskolorna Bukene och Karitu, Kili och Mwamala samt Nata och Hamza Aziz.