Föräldrar och skolpersonal fick utbildning

Efter att eleverna fått utbildning om mänskliga rättigheter, barnkonventionen och Tanzanias skollag var det dags för föräldrar och skolpersonal i varje secondary-skolas skolråd (”school board”) att få samma utbildning. Skolråden har stort inflytande över skolans verksamhet. Då är det viktigt med goda kunskaper.
Bilderna visar Puge secondary school, Mwanhala secondary school och Nata secondary school.
 

Trångt i klassrummen när elever undervisar elever

Elever undervisar elever. För att alla elever på våra fjorton projektskolor på secondary-nivå ska få kunskap om mänskliga rättigheter och barnkonventionen fick först åtta elever på varje skola utbildning. Sedan undervisar dessa ungdomar sina skolkamrater i storföreläsning. Det blir trångt i klassrummet när alla i en årskurs samlas.
Elever på Mwamala secondary, Puge secondary och Hamza Aziz är ivriga att lära sig.

Eleverna i Tanzania undervisar sina skolkamrater

Först fick åtta elever på varje secondaryskola utbildning om mänskliga rättigheter, barnkonventionen och Tanzanias skollag. Sedan fick dessa elever undervisa sina skolkamrater på respektive skola – en årskurs i taget.
 
På flera skolor finns ingen samlingssal som rymmer en hel årskurs. Då får man samlas under mangoträden (eller andra träd) på skolgården som t ex på Itobo secondary, Itilo secondary och Nzega Day.

Representanter från CAGADO träffades

Ännu en aktivitet i vårt projekt Campaign Education for the Future har genomförts. Denna gång var det CAGADO-representanterna som träffades. CAGADO= Campaign Against Drop Out.

Flickor från våra 14 projektskolor diskuterades bl a vilka problem flickorna möter i sin utbildning och hur CAGADO-mötena ska kunna fortsätta att genomföras även när Tandalaprojektet avslutas nästa år.

Vår lokala projektledning hade en full arbetsdag när 7 olika möteslokaler besöktes.
Bl a träffades flickor från secondaryskolorna Nzega Day och Itilo samt Puge och Mwanhala.

Hur ska flickor ta examen i samma omfattning som pojkar?

Förra helgen träffades åtta CAGADO-representanter från våra fjorton projektskolor för att diskutera hur flickorna ska kunna ta examen secondary school i samma omfattning som pojkarna. Skolorna träffades parvis under ledning av två vuxna från varje skola.

På bilderna syns mötesdeltagarna från Itobo och Kasela respektive Isanzu och Chief Ntinginya.