Fler flickor har fått tvättbara bindor

I vårt senaste projekt Campaign Education for the Future fick flickor på våra 14 projektskolor på secondary-nivå tvättbara bindor. Utvärdering visade att detta var mycket uppskattat och att man önskade att fler flickor kunde få ta del av denna förmån.

Nu har vi åter kunnat köpa in bindor tack vare privata sponsorer. 28 flickor vardera på våra 14 projektskolor har nu fått en påse med 8 bindor, 3 hållare, 3 trosor och en tvätt-tvål. Vår lokale koordinator Isaack Nyisaba har träffat rektorer och matrons (lärare med särskilt ansvar för flickorna) på de 14 skolorna och lämnat över lådor med påsarna. Matrons, som fick utbildning om handhavande av bindorna i projektet, har nu utbildat flickorna hur de ska använda och sköta sina hygienartiklar.

Flickor från fattiga familjer måste stanna hemma från skolan när de har mens eftersom föräldrarna inte har råd att köpa mensskydd. Detta har givetvis stor negativ påverkan på flickornas möjlighet att klara sin utbildning. De tvättbara bindorna ger nu dessa flickor betydligt bättre förutsättningar att klara sin examen och få en ljusare framtid.

Ett stort tack till sponsorerna som genom sitt bidrag har gett flickorna bättre möjlighet att klara av sin utbildning!

Föräldrar och skolpersonal fick utbildning

Efter att eleverna fått utbildning om mänskliga rättigheter, barnkonventionen och Tanzanias skollag var det dags för föräldrar och skolpersonal i varje secondary-skolas skolråd (”school board”) att få samma utbildning. Skolråden har stort inflytande över skolans verksamhet. Då är det viktigt med goda kunskaper.
Bilderna visar Puge secondary school, Mwanhala secondary school och Nata secondary school.
 

Trångt i klassrummen när elever undervisar elever

Elever undervisar elever. För att alla elever på våra fjorton projektskolor på secondary-nivå ska få kunskap om mänskliga rättigheter och barnkonventionen fick först åtta elever på varje skola utbildning. Sedan undervisar dessa ungdomar sina skolkamrater i storföreläsning. Det blir trångt i klassrummet när alla i en årskurs samlas.
Elever på Mwamala secondary, Puge secondary och Hamza Aziz är ivriga att lära sig.

Eleverna i Tanzania undervisar sina skolkamrater

Först fick åtta elever på varje secondaryskola utbildning om mänskliga rättigheter, barnkonventionen och Tanzanias skollag. Sedan fick dessa elever undervisa sina skolkamrater på respektive skola – en årskurs i taget.
 
På flera skolor finns ingen samlingssal som rymmer en hel årskurs. Då får man samlas under mangoträden (eller andra träd) på skolgården som t ex på Itobo secondary, Itilo secondary och Nzega Day.

Representanter från CAGADO träffades

Ännu en aktivitet i vårt projekt Campaign Education for the Future har genomförts. Denna gång var det CAGADO-representanterna som träffades. CAGADO= Campaign Against Drop Out.

Flickor från våra 14 projektskolor diskuterades bl a vilka problem flickorna möter i sin utbildning och hur CAGADO-mötena ska kunna fortsätta att genomföras även när Tandalaprojektet avslutas nästa år.

Vår lokala projektledning hade en full arbetsdag när 7 olika möteslokaler besöktes.
Bl a träffades flickor från secondaryskolorna Nzega Day och Itilo samt Puge och Mwanhala.