Fler flickor har fått tvättbara bindor

I vårt senaste projekt Campaign Education for the Future fick flickor på våra 14 projektskolor på secondary-nivå tvättbara bindor. Utvärdering visade att detta var mycket uppskattat och att man önskade att fler flickor kunde få ta del av denna förmån.

Nu har vi åter kunnat köpa in bindor tack vare privata sponsorer. 28 flickor vardera på våra 14 projektskolor har nu fått en påse med 8 bindor, 3 hållare, 3 trosor och en tvätt-tvål. Vår lokale koordinator Isaack Nyisaba har träffat rektorer och matrons (lärare med särskilt ansvar för flickorna) på de 14 skolorna och lämnat över lådor med påsarna. Matrons, som fick utbildning om handhavande av bindorna i projektet, har nu utbildat flickorna hur de ska använda och sköta sina hygienartiklar.

Flickor från fattiga familjer måste stanna hemma från skolan när de har mens eftersom föräldrarna inte har råd att köpa mensskydd. Detta har givetvis stor negativ påverkan på flickornas möjlighet att klara sin utbildning. De tvättbara bindorna ger nu dessa flickor betydligt bättre förutsättningar att klara sin examen och få en ljusare framtid.

Ett stort tack till sponsorerna som genom sitt bidrag har gett flickorna bättre möjlighet att klara av sin utbildning!