Eleverna i Tanzania undervisar sina skolkamrater

Först fick åtta elever på varje secondaryskola utbildning om mänskliga rättigheter, barnkonventionen och Tanzanias skollag. Sedan fick dessa elever undervisa sina skolkamrater på respektive skola – en årskurs i taget.
 
På flera skolor finns ingen samlingssal som rymmer en hel årskurs. Då får man samlas under mangoträden (eller andra träd) på skolgården som t ex på Itobo secondary, Itilo secondary och Nzega Day.