Ungdomarna får utbildning kring mänskliga rättigheter

Ungdomar på våra fjorton secondaryskolor i projekt CEF (Campaign Education for the Future) fick en fredag-lördag i början av maj månad utbildning om mänskliga rättigheter, barnkonventionen och Tanzanias lag nr 25 (som bl a säger att utbildning i primary school är obligatorisk och kostnadsfri (förutom skoluniformerna).
Två elever i varje årskurs 1 – 4 deltog. Dessa elever ska sedan hålla i utbildning för sina skolkamrater på respektive skola.

På bilderna syns elever från Chief Ntinginya och Mwamala secondary school. Representanter för vår lokala projektledning besökte under de två dagarna alla skolorna, bl a Hamza Aziz där Godfrey Nassoro ansvarade för aktiviteten.