Hagalidskolan fortsätter att hjälpa Mwamala Secondary School

 

Hagalidskolan har skänkt pengar till skollunch för Mwamala Secondary, men två större projekt på senare tid har varit att de fått pengar till att anlägga en egen åker vid skolan, där de nu odlar majs.

Skolan har även gett pengar till installation av el och nu har fyra vanliga klassrum, ett labb, administrationskorridoren och två lärarrum elektricitet, alltså en stor del av skolan.