Babykläder delas ut i Tanzania

Babykläder från elever i textilslöjden på Aggarps skola i Svedala delas ut på en mödravårdsklinik i Dar es Salaam, Tanzania.