Stora BAK-dagen

Tisdagen den 4 juni arrangerade eleverna i åk 3 på Kyrkskolan sin Stora BAK-dag i Svedala, till förmån för skollunch och rent vatten på sin vänskola Igalula Primary School i Nzega, Tanzania. Tusen tack till de duktiga barnen, stöttande föräldrar och personal samt alla våra kunder som köpte de goda kakorna! Tack också till ICA Kvantum och Hemköp, för trevligt bemötande!

Under flera måndagar, såldes dessutom utrangerade böcker till elever, föräldrar och personal på Kyrkskolan. Cirka 4 månaders skollunch räcker de insamlade medlen till!

Kyrkskolan arbetar för elevers bättre utbildningsmöjligheter i Igalula, Nzega, Tanzania!