Skolorna öppnar igen i Tanzania

Den 29 juni i år meddelade Tanzanias regering att skolorna kan öppna igen efter situationen med Covid-19. Dock med två krav vilka är munskydd ska användas samt att god handhygien ska hållas. Tandalaföreningen har skickat ner en del pengar som använts till vattentankar och tvållösning för att hjälpa till att uppfylla kraven från regeringen.  Kyrkskolan har dessutom skickat ner pengar till 14 fattiga familjer.

På bilderna nedan ses vattentankar donerade av Värby kyrkas kulturgrupp, Bjärehovskolan, Kyrkskolan, Per och Kerstin Engleson samt en av våra konstnärer som hörde talas om vårt arbete, Caroline Creutzer.
En av bilderna visar upp en lista över de 18 familjer som ska få var sin säck med majs av Kyrkskolan. Bilden med listan över tumavtryck, som är deras mottagande signatur, visar de som tagit emot var sin säck med majs. Mannen som håller upp listan är läraren Shokolo på Igalula.