Hur ska flickor ta examen i samma omfattning som pojkar?

Förra helgen träffades åtta CAGADO-representanter från våra fjorton projektskolor för att diskutera hur flickorna ska kunna ta examen secondary school i samma omfattning som pojkarna. Skolorna träffades parvis under ledning av två vuxna från varje skola.

På bilderna syns mötesdeltagarna från Itobo och Kasela respektive Isanzu och Chief Ntinginya.

Viktigt att ta hand om de späda plantorna

Efter skoldagens slut fick eleverna på Kasela Secondary School träna på att känna igen och sköta om de späda trädplantorna. Som avslutning gjordes en planering för den blivande ”skogen”.

De tomma plaströren ska användas till de späda trädplantor som alla elever fått i läxa att ta med till skolan.

Den ansvarige läraren Haji syns i grön tröja på en av bilderna.