Dags för folkräkning i Tanzania

Vart tionde år genomförs en folkräkning i Tanzania. I år var det dags igen. Under augusti månad var skolorna stängda och personal i statliga och kommunala förvaltningar, inklusive rektorer och lärare i våra vänskolor, ansvarade för genomförandet efter att först ha genomgått en 21 dagar lång utbildning. De besökte varje hushåll i sitt område. En person i varje hushåll fick svara på närmare 100 frågor från allt om hur många personer som finns i hushållet och deras namn och åldrar till civilstatus, husens byggnadsmaterial, utbildningsnivå i hushållet, yrken, markinnehav, ägodelar som TV, cykel, bil m.m.

Folkräkning i Tanzania Folkräkning i Tanzania