Gun-Britt om invigningen av hygienrummet på Nzega Day

”Lördagen den 12 augusti i år var en glädjens dag på Nzega Day, Naverlönnskolans (i Svedala) vänskola. Jag var kallad dit för ett speciellt uppdrag: Deras hygienrum skulle invigas och öppnas. Klockan 15 befann jag mej på trappavsatsen tillsammans med rektor, headmistress MWANAKOMBO. Framför mej stod en andäktig skara av ungefär 60 vackra flickor och litet bakom dem till höger en grupp pojkar. Rektor hälsade välkommen till ceremonin. Sedan jag blivit presenterad, talade jag om min glädje över att få vara med dem den här dagen. En flicka räckte mej en stor sax och under livliga applåder klippte jag det blågula bandet.

Medan eleverna tålmodigt väntade fick jag tillsammans med rektor Mwanakombo, Isaack, Tandalas koordinator och skolans matron inspektera den ändamålsenliga byggnaden, Där finns flickornas rum, toalett, tvättrum och ett samtalsrum.

Så entusiastiskt jag kunde, berättade jag sedan om hur en grupp elever på deras vänskola tillsammans med lärare Camilla under två års tid samlat in pengar till huset. De till exempel pantade insamlade tomburkar, sprang Tandala-loppet, tillverkade och sålde prydnadssaker, anordnade disco med inträde och tillsammans med hela skolan hade underhållningskvällar för föräldrar, andra släktingar och vänner. Inkomsterna gick oavkortat till deras vänskola och mest till flickornas hus. Under en promenad på skolgården tittade jag in i ett klassrum, där golvet var täckt med madrasser Jag fick veta att medan samtliga andra elever i Primary- respektive Secondary schools hade lov, så var under juli och augusti, (med folkräkning i Tanzania) F4-eleverna ”internerade” för intensivläsning inför examen i oktober. Det var dessa elever jag träffade. Innan jag glad och stolt över er elever på Naverlönnskolan lämnade Nzega Day hade jag fått många frågor och intensivt vädjande om personliga vänskolekontakter.