Invigning av hygienrummet på Nzega Day

Den 12 augusti 2022 var det högtidlig invigning på Nzega Day Secondary School. Ett nytt hygienrum för flickor var äntligen färdigt.
Tandalas grundare Gun-Britt Wiberg var på plats.

Naverlönnskolans elever, med Camilla Stalbohm i spetsen, har i flera år engagerat sig för att samla in pengar till detta.