Sponsorer till hygienutrymmen för flickor.

    Hygienutrymme på Kasela Sec School.

Tandalas projekt Campaign Education for Girls (CEG) innehöll ett delmål som löd:

1:2 Skolstyrelsen planerar och gör ritning på ett hygienutrymme för flickor. Ett hygienutrymme ska byggas på en pilotskola.

Detta hygienutrymme byggdes på Karitu Secondary School och därefter beslöt föreningen att hitta finansiering för ytterligare hygienutrymmen. Sponsring av hygienutrymmen pågår och fram till nu, augusti 2018 har följande sponsrat hygienutrymme enligt lista.

  1. Projekt CEG                                         Karitu  Secondary School                                                                           l
  2. Hagalidskolan                                      Mwamala  Secondary School
  3. Bjärehovskolan                                   Itobo  Secondary School
  4. Svedala Rotaryklubb                       Nata Secondary School
  5. Svedala Rotaryklubb,                                                                                                                                                                          Svedala -Bara Inner Wheel Club                                                                                                                                                       och  Värby församling                     Kasela Secondary School
  6. Svedala Rotaryklubb/ Svedala-Bara Inner Wheel Club kommer att finansiera ytterligare ett  hygienutrymme.