Besök från Tanzania

Tandalaföreningen får besök från Nzega, Tanzania den 5-19 september.

Flera vänskolor kommer att kunna få besök av mr Tegile och mr Hamza,

som båda har varit verksamma i Tandalaföreningens arbete i Nzega med omnejd.