Skolavgifter slopas

Regeringen i Tanzania har nyligen beslutat att slopa skolavgifterna även i secondary school. Det betyder att all utbildning på grundnivå är gratis. Detta öppnar möjligheter för många fler ungdomar att få en bra grundutbildning.

Tandala fortsätter med sponsring av elever i secondary school, eftersom det fortfarande är en del utgifter för eleverna där. Fortfarande behövs skoluniform, provavgifter ska betalas och eleverna behöver själva stå för en del böcker och skrivmateriel.

/

The government in Tanzania recently decided that all education at ground level is free. From now on there will be no more school fees in secondary school. This means that many more young people can get a good education including secondary school.

Tandala will continue to sponsor students, since there will still be some expenditures for school. Students still have to pay for school uniform, examination fees, books and writing materials.

 

Lämna ett svar