NATIONAL FORM FOUR EXAMINATION 2015

Genom Tandala har 25 elever i form IV på fyra vänskolor fått stöd. (På Mwanhala och Itobo Secondary har vi inte haft elever i form IV 2015.) Av dessa 25 har 23 elever gått upp i examen. Fyra måste gå om men 19 elever har klarat Division II, III, eller IV (I är högst). Det är mycket svåra examensprov, så vi har all anledning att vara glada och stolta över ”våra” elevers prestation.

Eleverna är fördelade på

Nata Secondary: 3,

Mwamala Secondary: 4

Nzega Day Secondary: 8

Karitu Secondary: 8 (varav en har fullföljt sin utbildning i Mwanza)

Se resultaten i tabellen nedan.

 

25 students in Form IV at four friendship schools have ben sponsored by Tandala. (At Mwanhala and Itobo sec. schools there were no students in form IV in 2015.) Of these 25 students 23 did the exam. Four students have to retake form IV but 19 passed and made division II,III or IV (division I is the best). The tests are very difficult, so we have every reason to be proud of our students.

The students are from the following schools:
Nata secondary school: 3
Mwamala secondary school: 4
Nega day secondary school: 8
Karitu secondary school: 8 (one student completed the education in Mwanza)

 

Lämna ett svar