Vi söker vänskolor och sponsorer!

 

Vill din skola ha en vänskola i Tanzania?

Vi har kontakt med ett antal Secondary-skolor i Tanzania som alla gärna skulle vilja ha en vänskola i Sverige.  Att vara vänskola innebär att ha kontakt med en skola i Nzega School District. Kontakt med vänskolan kan ske med brev, sms eller ibland via e-post.

Ett vänskolearbete kan se olika ut för olika skolor, det kan t ex vara biståndsarbete, där man stöttar sin vänskola med pengar till skollunch, läroböcker, brunn, solceller osv. Men, det kan också vara brevväxling och tankeutbyte  med varandra. Som vänskola kan ni även betala för skoluniform, böcker och skrivmateriel för en eller flera elever som annars tyvärr inte har råd att gå i skolan (400 kr/elev och år).

Våra vänskolor tycker det är mycket givande att lära känna ungdomar i ett annat land och utbytet är stort dem emellan. Kontakta oss på e-post info@tandala.org om du vill veta mer om hur din skola kan få en vänskola i Tanzania!


TANDALAFÖRENINGEN SÖKER ÄVEN SPONSORER!

Att bedriva ideellt arbete i Tanzania kräver mycket arbete och då våra intäkter främst består av medlemsavgifter från privatpersoner samt insamlade bidrag från våra vänskolor så söker vi nu sponsorer. Har du ett företag och känner att du skulle vilja stötta en god sak? Kontakta oss då så kan vi ge olika förslag på hur ditt företag kan sponsra Tandalaföreningen! Skicka ett mejl till info@tandala.org så återkommer vi till dig!