Tandalaföreningens projektbil rullar på

Myndigheterna har ställt krav på att det ska synas att vår projektbil tillhör Tandalaföreningen. Projektbilen köptes in begagnad, med bidrag från Sida, till vårt första projekt 1996. Tack vare regelbunden service och reparationer rullar den fortfarande.