Medlemsavgift och Fadderavgift

Nytt år 2019 och det är dags att betala in medlemsavgift.

Om du har en fadder så är det också dags att betala fadderavgift.

Årsmöte: torsdag den 28 mars kl. 18.00 på Värbygården i Bara.