Årsmöte i Tandalaföreningen 2018

Styrelsen kallas och medlemmar, sponsorer och faddrar inbjuds till
Tandalaföreningens årsmöte 2018.

Årsmötet äger rum
måndag den 19 mars
kl. 18.00
på Kyrkskolan i Svedala

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 5 mars.
Motioner och anmälan om deltagande i årsmötet kan skickas till
kerstin.engleson@gmail.com

Vi är tacksamma för anmälan om deltagande senast den 15 mars.
Förtäring finns till självkostnadspris.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Lämna ett svar